Training UDT-Podesty-ruchome-wiszace
Basket
×
Basket
×
main-pic

Szkolenie i egzamin UDT na podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)

UDT-Podesty-ruchome-wiszace

1100
PLN + VAT

1353 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category Szkolenie i egzamin UDT
Code -
Duration 3 days
Certificate Validity 0 years
Accreditations -

Course description

Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienia dla minimum 5 osób. Po złożeniu wniosków do UDT urząd wyznacza termin egzaminu. Dopiero po uzgodnieniu terminu egzaminu z UDT zostanie określony termin szkolenia

Program szkolenia:

 • Szkolenie UDT na podesty ruchome wiszące uprawniające do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych.
 • Egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Egzaminu pisemnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1040).
 1. Egzaminu praktycznego podczas którego ocenie podlega:
 • a) część pierwsza – praktyczne umiejętności codziennej obsługi technicznej urządzenia
 • b) część druga – umiejętności prawidłowego wykonywania manewrów urządzeniem

Egzamin praktyczny odbędzie się na urządzeniu Avanti Shark, kóre posiada aktualną decyzję zezwalającą na jego eksploatację, książkę rewizyjną urządzenia oraz dziennik konserwacji potwierdzający wykonanie przeglądów konserwacyjnych wynikających z instrukcji konserwacji. Podczas praktycznej części egzaminu osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać i stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji eksploatacji urządzenia, na którym prowadzony jest egzamin.

Wymagania do przystąpienia w szkoleniu oraz egzaminie:

 1. Przedstawienie danych osobowych niezbędnych do  złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - imię, nazwisko, miejsce urodzenia, numer pesel, wykształcenie,
 2. Udzielenie pełnomocnictwa do występowania w swoim imieniu przed Urzędem Dozoru Technicznego w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.), w zakresie:

  - złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji,

  - otrzymania informacji o terminie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

  - otrzymania szczegółowej tematyki egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

  - odebrania zaświadczenia kwalifikacyjnego.