Training GWO Lift User Training
Basket
×
Basket
×main-pic

GWO Lift User Training

GWO Lift User Training

700
PLN + VAT

861 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category GWO Basic Safety Training
Code LU
Duration 1 day
Certificate Validity -
Accreditations single-course-sponsor-2

Course description

 

Czas trwania

4 godziny

Wymagania:

Rejestracja w bazie danych WINDA winda.globalwindsafety.org i uzyskanie ID WINDA

Ważność kursu

bezterminowo

 

Kurs dedykowany:

Kurs dedykowany jest dla personelu pracującego na turbinach wiatrowych w przemyśle energetyki wiatrowej, gdzie do transportu personelu i sprzętu wewnątrz turbiny wymagane jest użycie podnośnika.

Cel kursu:

Celem kursu jest podniesienie świadomości i umiejętności podczas używania podnośnika w przemyśle wiatrowym poprzez posiadanie wymaganej wiedzy, umiejętności i zdolności do wykonywania przydzielonych zadań i operacji na podnośniku w sposób bezpieczny i efektywny.

 

Opis:

Szkolenie GWO Lift User jest połączeniem elementów teoretycznych i praktycznych, koncentrującym się na rozwijaniu wiedzy, umiejętności i zdolności potrzebnych pracownikowi elektrowni wiatrowej do obsługi i ewakuacji windy wykorzystywanej w turbinie wiatrowej. Szkolenie w ogólnym charakterze odnosi się do różnego rodzaju typów i producentów wind. 

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikowi prawidłowego korzystania z windy turbinie wiatrowej. Szkolenie obejmuje wiedzę na temat wielu systemów prowadzenia i typów dźwigów wykorzystyanych w przemyśle energetyki wiatrowej. Ponadto uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu przeprowadzania niezbędnej kontroli przedużytkowej oraz działania w sytuacjach awaryjnych.

 

ID WINDA

Po rezerwacji miejsca szkoleniowego, a przed przystąpieniem do kursu, należy zarejestrować się w bazie WINDA winda.globalwindsafety.org - stworzyć osobisty profil. Po rejestracji otrzymasz indywidualny identyfikator ID WINDA. Potrzebujesz go, aby zrealizować szkolenie.  

WINDA jest globalną bazą danych używaną przez Global Wind Organisation (GWO). WINDA umożliwia weryfikację szkoleń pracodawcom i dostawcom szkoleń.

 

Aby zarejestrować delegata lub profil organizacji, odwiedź: winda.globalwindsafety.org.

 

Potwierdzenie realizacji kursu: 

Potwierdzeniem realizacji kursu jest jego wpis dokonany przez Vulcan Training & Consultancy w WINDA.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Co delegat powinien ze sobą zabrać:

  • Dokument tożsamości