Training GWO Full BTT
Basket
×
Basket
×main-pic

Full Basic Technical Training 4 Mod - Electr+Mech+Hydr+Bolt Tight

GWO Full BTT

5850
PLN + VAT

7195.50 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category GWO Basic Technical Training
Code BTT 4Mod
Duration 4.5 days
Certificate Validity 0 years
Accreditations -

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
29.07.2024 08:00 Szczecin 1
05.08.2024 08:00 Szczecin 10
19.08.2024 08:00 Szczecin 9
02.09.2024 08:00 Szczecin 8

Course description

Od 1-go Listopada 2023, standard GWO Full BTT obejmuje następujące zmiany: 

- szkolenie składać się będzie z 4 modułów: hydrauliczny, mechaniczny, elektryczny, oraz bolt tightening (nowy moduł).

- aby przystąpić do szkolenia BTT Bolt Tightening należy posiadać ważny moduł: BTT Mechanical

- aby przystąpić do szkolenia BTT Installation należy posiadać ważne moduły: Bolt Tightening + Mechanical


Moduły GWO Basic Technical Training (GWO BTT) - podstawowego szkolenia

technicznego - są skierowane do kandydatów, którzy nie posiadają doświadczenia i wiedzy 

z zakresu układów: hydraulicznych, mechanicznych, elektrycznych oraz do osób chcących

podnieść swoją wiedzę w tym zakresie.

Po ukończeniu szkolenia GWO BTT delegaci będą gotowi do podjęcia pracy

w branży energetyki wiatrowej zarówno na lądzie jak i na morzu.

 

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.