Training GWO Full BTT e-learning+practical
Basket
×
Basket
×main-pic

Full Basic Technical Training e-learning+practical - Electrical+Mechanical+Hydraulic

GWO Full BTT e-learning+practical

3570
PLN + VAT

4391.10 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category Nowość GWO BTT E-learning + Practical
Code -
Duration (practical session) 2 days
Certificate Validity 0 years
Accreditations -

Course description

Szkolenie Full GWO BTT w wersji hybrydowej

Czas Trwania szkolenia Teoria online (około 15 godzin)  + 2 dni praktyki VTC
Wymagania wstępne

Rejestracja w systemie WINDA winda.globalwindsafety.org w celu wygenerowania WINDA ID

Szkolenie ważne Bezterminowo

 

 Zakończ teorię w domu a do Centrum przyjedź tylko na część praktyczną!!

 

 Procedura rejestracji:

  1. Załóż Konto na naszej stronie.
  2. Zaloguj się i wybierz żądany moduł/y oraz datę szkolenia praktycznego z kalendarza.
  3. Otrzymasz potwierdzenie rezerwacji i dostęp do materiałów dydaktycznych online (film z kursu, materiały informacyjne itp.)
  4. Przeczytaj materiały szkoleniowe, obejrzyj filmy oraz wypełnij test online po każdym module.
  5. Wypełnij wszystkie moduły i testy online przed planowanym terminem szkoleń praktycznych (teoria online i zajęcia praktyczne muszą zostać ukończone w ciągu 28 dni)
  6. Po przybyciu do naszego centrum nasz instruktor sprawdzi Twoją wiedzę pozyskaną podczaz zajęć online za pomocą testu lub rozmowy (delegaci nie będą mogli uczestniczyć w części praktycznej, jeśli nie zdadzą oceny).

 

Kurs dedykowany dla:

Moduły GWO Basic Technical Training (GWO BTT), czyli podstawowego szkolenia technicznego są skierowane do kandydatów, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w zakresie układów hydraulicznych, mechanicznych lub elektrycznych, ale mogą być również wykorzystane do podniesienia umiejętności kandydatów, którzy posiadają pewną wiedzę w tych obszarach ale nie pracowali dotąd w środowisku turbin wiatrowych. Po ukończeniu pełnego podstawowego szkolenia technicznego GWO BTT delegaci będą mieli świadomość systemów hydraulicznych, mechanicznych i elektrycznych, przygotowując kandydatów do pracy zarówno w branży energetyki wiatrowej, tak samo na lądzie jak i na morzu.

 

Zawartość szkolenia Full BTT to:

MODUŁ 1 Mechaniczny

Celem Modułu Mechanicznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania podstawowych prac mechanicznych (pod nadzorem doświadczonego technika), przy zastosowaniu procedur bezpiecznej pracy i odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Aby pomyślnie ukończyć ten moduł BTT delegaci powinni:

1) Wyjaśnić główne komponenty, układy mechaniczne, oraz zasadę działania turbin wiatrowych

2) Wyjaśnić ryzyko i zagrożenia związane z mechaniką

3) Zrozumieć zasady wykonywania połączeń śrubowych i spawanych oraz ich kontrolę

4) Zademonstrować praktyczne umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami do dokręcania i pomiaru

5) Zademonstrować prawidłowe użycie hydraulicznych narzędzi do dokręcania i napinania

6) Wyjaśnić zasadę działania skrzyni biegów

7) Wyjaśnić działanie układów hamulcowych i zademonstrować, jak je sprawdzać

8) Wyjaśnić działanie systemu Yaw i jak go sprawdzać (L2 - Wiedza).

9) Wyjaśnić działanie układu chłodzenia i zademonstrować, jak go sprawdzać

10) Wyjaśnić działanie układu smarowania i zademonstrować, jak go kontrolować

MODUŁ 2 – Elektryczny

Celem Modułu Elektrycznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania podstawowych prac elektrycznych (pod nadzorem doświadczonego technika) przy zastosowaniu procedur bezpiecznej pracy i odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Aby pomyślnie ukończyć ten moduł BTT delegaci powinni:

1) Wyjaśnić podstawy elektryczności

2) Wyjaśnić ryzyko i zagrożenia związane z pracami elektrycznymi

3) Wyjaśnić funkcję i symbole elementów elektrycznych

4) Wyjaśnić działanie różnych typów czujników

5) Wyjaśnić i zinterpretować prosty schemat elektryczny i zademonstrować, jak go zamontować w obwodzie

6) Zademonstrować jak dokonywać poprawnych i bezpiecznych pomiarów

MODUŁ 3 – Hydraulika

Celem Modułu Hydraulicznego BTT jest przekazanie Delegatom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania podstawowych prac hydraulicznych (pod nadzorem doświadczonego technika) przy zastosowaniu procedur bezpiecznej pracy i odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Aby pomyślnie ukończyć ten moduł BTT delegaci powinni:

1) Wyjaśnić podstawy hydrauliki

2) Wyjaśnić ryzyko i zagrożenia związane z pracami hydraulicznymi

3) Wyjaśnić działanie różnych typów pomp i zademonstrować, jak sprawdzić ciśnienie początkowe i końcowe na pompie.

4) Wyjaśnić działanie różnych typów siłowników.

5) Wyjaśnić działanie różnych typów zaworów

 

Uzyskane kwalifikacje:

Certyfikat GWO Full BTT

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Wymagania wstępne:

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dla tego modułu, ale przydatne byłoby pewne praktyczne tło konserwacji mechanicznej lub elektrycznej.