Centrum Treningowe Vulcan Training & Consultancy
Koszyk
×
Koszyk
×

 

Praca w oil and gas na norweskim szelfie kontynentalnym - jakie szkolenia są wymagane?

 

Zaczynasz swoją karierę w branży oil and gas i zainteresowała Cię oferta pracy w sektorze norweskim? Lub być może pracujesz już w branży, jednak wymagania dotyczące szkoleń nie są dla Ciebie jasne i klarowne? Norweski szelf kontynentalny to istotny obszar dla światowego wydobycia ropy i gazu. Z tej perspektywy może być atrakcyjną lokalizacją dla specjalistów obsługujących platformy wydobywcze. Praca w oil and gas na norweskim szelfie kontynentalnym może wiązać się ze specyficznymi wytycznymi w obszarze wymaganych szkoleń i kursów, w związku z czym przed przystąpieniem do aplikowania na stanowisko pracy warto sprawdzić specyfikacje dotyczące kompetencji personelu.

 

Jakie muszę mieć szkolenia, aby pracować na platformie?

 

Platformy to ogromne organizacje, w których pracę znajdą przedstawiciele wielu zawodów i specjalizacji, np.: technicy, mechanicy, hakowi, sygnaliści, ale także malarze, kucharze, pracownicy administracji, czy pracownicy biurowi. Część osób może wziąć pod uwagę rekwalifikację i zmianę swojej ścieżki zawodowej korzystając ze szkoleń specjalistycznych, natomiast wielu zainteresowanych może znaleźć pracę na platformie w posiadanym już zawodzie.

 

Branża oil and gas uznawana jest za pracę o podwyższonym ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa, w związku z tym poza uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, przed pracą na platformie należy wykonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Światowym autorytetem w obszarze standardów bezpieczeństwa jest organizacja OPITO (Oil Petroleum Industry Training Organization). 

 

OPITO zostało założone w latach 70-tych XX w. przez przedstawicieli największych firm działających w branży wydobywczej na całym świecie. Od 50 lat zajmuje się wyznaczaniem i rozwijaniem standardów szkoleniowych, które mają podnosić kompetencje i świadomość personelu platform w obszarze bezpieczeństwa. Centra treningowe chcące szkolić pracowników branży oil and gas powinny uzyskać akredytację OPITO, aby ich szkolenia były akceptowane i respektowane globalnie.

 

Warto zauważyć, że Vulcan Training & Consultancy jako jedyne centrum treningowe w Polsce posiada akredytację OPITO i jest uprawnione do przeprowadzania szkoleń bezpieczeństwa dla specjalistów pracujących w przemyśle wydobywczym ropy naftowej, takich jak: OPITO BOSIET + CA-EBS, OPITO MIST, OPITO Escape Chute Training, czy OPITO H2S

 

Vulcan Training & Consultancy jest jedynym w Polsce centrum treningowym, które uzyskało akredytację OPITO i jest uprawnione do przeprowadzania szkoleń bezpieczeństwa dla specjalistów pracujących w przemyśle wydobywczym ropy naftowej. Od 2018 roku wdrożyliśmy 16 standardów szkoleniowych, dzięki czemu znajdujemy się w ścisłej czołówce ośrodków szkoleniowych na świecie. Pełna lista dostępnych szkoleń znajduje się na stronie: https://vulcantc.com/pl/kursy-offshore. 

Platformy w Norwegii - czym różnią się od tych działających w innych krajach?

 

Specjaliści kończący kursy OPITO w naszym centrum, pracują w branży offshore na całym świecie. Każdy region, a nawet firma, różnią się wymaganiami w zakresie kompetencji personelu. Decyzję o tym, jakie szkolenia obowiązują, podejmowane są indywidualnie w zależności od wytycznych firm lub organizacji. 

 

Na przykład, organizacje morza północnego, tzn. z Wielkiej Brytanii (OEUK dawniej OGUK), Norwegii (Offshore Norge), Holandii (NOGEPA) i Danii (Oil&Gas Denmark) w 2013 roku zawiązały “Mutual Recognition of Safety and Emergency Response Training” - porozumienie w sprawie podstawowego i specjalistycznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego. Reguluje ono wzajemne uznawanie szkoleń wykonanych w krajach, pomiędzy którymi zostało podpisane porozumienie.

 

Operatorzy platform w Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii akceptują szkolenia przeprowadzone wedle standardu OPITO niezależnie od kraju w którym zostały wykonane. Obecnie, jedyną organizacją bardzo literalnie podchodzącą do tego dokumentu jest Offshore Norge (dawniej OLF i NOROG) - stowarzyszenie reprezentujące firmy działające w oil and gas w sektorze norweskim. W związku z powyższym, firmy członkowskie Offshore Norge dają sobie prawo do nieakceptowania certyfikatów szkoleń wykonanych poza krajami wymienionymi w Mutual Recognition.

 


Surowe zasady funkcjonujące na norweskim szelfie kontynentalnym zaczynają ulegać zmianie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które planują pracę na norweskim szelfie kontynentalnym, wyszliśmy z inicjatywą współpracy z operatorami norweskich platform wydobywczych. Żadna z firm nie zgłosiła uwag dotyczących jakości szkoleń świadczonych przez Vulcan Training & Consultancy. 18 października 2022 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Vulcan Training & Consultancy a firmą Eqinor. Zarząd Vulcan Training & Consultancy aktywnie pracuje nad porozumieniami z kolejnymi podmiotami.

Equinor to jeden z kluczowych operatorów, który posiada ok. 80% infrastruktury platform wydobywczych w tym obszarze. Porozumienie traktuje o zgodności szkoleń wykonanych w Vulcan Training & Consultancy z wymaganiami operatora dotyczącymi kompetencji personelu na platformach. Operator akceptuje szkolenia w wersji szkoleń stacjonarnych, takie jak: OPITO BOSIET + CA-EBS (kod: 5750), OPITO FOET+CA-EBS oraz OPITO Escape Chute Training.Podsumowując, szkolenia Vulcan Training & Consultancy są akredytowane przez OPITO i akceptowane globalnie. Specjaliści kończący kursy w naszym centrum pracują w branży offshore na całym świecie. Operator platformy jako jednostka decyzyjna ma prawo ustalić własne, indywidualne wytyczne dotyczące kompetencji pracowników, co szczególnie często występuje pośród firm działających na norweskim szelfie kontynentalnym. To jakie szkolenia są wymagane / akceptowane zależy bezpośrednio od operatora, w związku z czym zalecamy weryfikację wytycznych bezpośrednio u swojego pracodawcy, przed zarezerwowaniem szkolenia.

Vulcan Training & Consultancy (VTC) buduje pierwszy w Polsce komercyjny poligon pożarowy z lądowiskiem helikopt...

Czytaj więcej

  ...

Czytaj więcej

Dlaczego monter izolacji przemysłowych to poszukiwany zawód? Izolacje przemysłowe są obecnie obowiązkowym i podstawowym elementem ochrony środowiska i wymogiem ekologicznym wszystkich zakładów...

Czytaj więcej

dodano: 12-04-2021
Czym jest Rutyna? Przejawem zdobytego doświadczenia w ciągu wielu lat wykonywania tych samych czynności? Czy może monotonnym, podporządkowaniem naszego dnia mechanicznym działaniom?...

Czytaj więcej

Chcąc podjąć pracę na instalacjach offshore m.in na platformach wydobywczych, czy statkach je wspomagających, warto wiedzieć, jakie kompetencje wzmocnią naszą ...

Czytaj więcej

zdjęcie 1. pozycja w zawisie przy wykorzystaniu przedniego punktu A Każdego dnia tysiące ludzi chroni się przed upadkiem z wysokości w...

Czytaj więcej

pragniemy poinformować, że Minister Infrastruktury w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał Rozporządzenie w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze ni...

Czytaj więcej

Jakie środki bezpieczeństwa wprowadził Vulcan Training & Consultancy? Zgodnie z wytycznymi WHO, Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleceniami GWO i OPITO oraz zaleceniami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zaktualizowaliśmy nasze procedury i instrukcje bezpieczeństwa....

Czytaj więcej

Zapraszamy do naszego artykułu na Portalu Morskim:   ...

Czytaj więcej