Training OERTM
Basket
×
Basket
×main-pic

Offshore Emergency Response Team Member Initial Training

OERTM

11250
PLN + VAT

13837.50 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category Installation Emergency Response
Code 4500
Duration 5 days
Certificate Validity 2 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
02.09.2024 08:00 Szczecin 9
21.10.2024 08:00 Szczecin 10
02.12.2024 08:00 Szczecin 9

Course description

Dla kogo jest to Szkolenie?

To Szkolenie jest dla personelu, który jest mianowany na stanowisko Członka Zespołu Reakcji na Sytuacje Awaryjne na Morzu lub będzie na nie mianowany.

Celem tego Szkolenia jest określenie podstawowej wiedzy, dalszej praktyki i wymagań oceny dla Członków Zespołu Reakcji na Sytuacje Awaryjne na Morzu, które będą prowadzone w ośrodku szkoleniowym. Uczeń powinien rozumieć, że to tylko część szerszego programu szkoleniowego. 

Mianowanie Członków Zespołu Reakcji na Sytuacje Awaryjne na Morzu:

Osoba zarządzająca instalacją, jednostką pływającą lub jednostką odpowiada za zapewnienie, że personel mianowany do roli Członka Zespołu Reakcji na Sytuacje Awaryjne na Morzu (OERTM) otrzymał wystarczające szkolenie i zdobył odpowiednie doświadczenie do kompetentnego i bezpiecznego pełnienia tej roli.

Osoba zarządzająca musi także zagwarantować, że:

a) Zapewnione zostanie szkolenie w miejscu pracy i przeprowadzona zostanie ocena kompetencji w miejscu pracy,

ORAZ

b) Przed mianowaniem do roli OERTM, zostanie zapewnione dodatkowe szkolenie specjalistyczne - na przykład szkolenie w przestrzeniach ograniczonych lub praca na wysokości (WAH) (jeśli wymaga tego zarządca obowiązków).

Szkolenie certyfikowane przez OPITO dla OERTM obejmuje:

(1) Szkolenie Wstępne OERTM – które będzie przeprowadzane w ośrodku szkoleniowym na lądzie

(2) Dalsze Szkolenie OERTM – ten program obejmuje aktualizację i odświeżenie odpowiednich wiadomości oraz praktyczne szkolenie z reakcji awaryjnej, którego nie można przeprowadzić na morzu.

Szkolenie i ocena w miejscu pracy:

Oprócz szkolenia na lądzie, firma i szkolenie specyficzne dla miejsca pracy i ocena zwykle będą prowadzone na morzu.

Szkolenie OERTM, które można przeprowadzić na morzu, będzie prowadzone regularnie podczas ćwiczeń i symulacji. Wskazówki dotyczące kompetencji w miejscu pracy dla zarządców obowiązków są określone w dokumencie dotyczącym Kompetencji w Miejscu Pracy dla OERTM.

Co obejmuje to Szkolenie?

To Szkolenie ma na celu wyposażyć uczącego się w niezbędną wiedzę, zrozumienie i umiejętności do efektywnego pełnienia roli Członka Zespołu Reakcji na Sytuacje Awaryjne na Morzu.

Wymagania wstępne dla uczestnika:

Brak formalnych wymagań wstępnych dla programu szkoleniowego OERTM. Szkolenie jest prowadzone w j.angielskim

Wymagania medyczne:

a) Posiadanie ważnego, aktualnego certyfikatu medycznego na morzu
lub

b) Posiadanie certyfikatu medycznego zatwierdzonego przez operatora
lub

c) Przechodzi badania lekarskie, wypełniając odpowiedni formularz badania lekarskiego dostarczony przez Ośrodek zatwierdzony przez OPITO.

 

Ważność:

2 lata