Training OERTL Further
Basket
×
Basket
×main-pic

Offshore Emergency Response Team Leader Further

OERTL Further

4700
PLN + VAT

5781 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category Installation Emergency Response
Code 4650
Duration 2 days
Certificate Validity 2 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
10.09.2024 08:00 Szczecin 2
29.10.2024 08:00 Szczecin 2
10.12.2024 08:00 Szczecin 2

Course description

Cele i zadania:

 

Ten produkt jest przeznaczony dla istniejących liderów zespołów ratowniczych na morzu, którzy są zobowiązani do zweryfikowania swojego certyfikatu OPITO OERTL, uczestnicząc w scenariuszach szkoleniowych, których nie mogą przeprowadzić na morzu.

 

Przemysł naftowy i gazowy uznaje, że głównym celem jest zapobieganie incydentom, a jeśli już wystąpią, kontrolowanie ich i minimalizacja skutków. Dlatego ważne jest ustanowienie wspólnych standardów w zakresie reakcji na sytuacje awaryjne i zapewnienie ich utrzymania. Przed oceną personel musi posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające im wykonanie zadań reakcji awaryjnej. Wymagane jest przeszkolenie i praktyka związane z reakcją awaryjną przed przystąpieniem do oceny.

 

Celem tego produktu jest określenie podstawowego szkolenia, dalszej praktyki i wymagań oceny dla liderów zespołów ratowniczych na morzu, które będą prowadzone w ośrodku szkoleniowym na lądzie. Uczący się powinien zdawać sobie sprawę, że jest to tylko część szerszego programu szkoleniowego. Istnieje także szkolenie specyficzne dla firmy i instalacji, zdecydowana większość z nich odbywa się na morzu w ramach regularnych ćwiczeń i symulacji.

 

W celu tego produktu, definicja lidera zespołu reakcji na sytuacje awaryjne na morzu to osoba, która:

 

  • Odpowiada za indywidualny Zespół Reakcji na Sytuacje Awaryjne

Może ponosić odpowiedzialność za więcej niż jeden zespół jako Senior Team Leader

Mianowanie liderów zespołów ratowniczych na morzu:

Osoba zarządzająca instalacją, jednostką pływającą lub jednostką musi zadbać, aby personel mianowany na stanowisko lidera zespołu reakcji na sytuacje awaryjne na morzu (OERTL) otrzymał wystarczające szkolenie i zdobył odpowiednie doświadczenie do kompetentnego i bezpiecznego wykonywania tej roli. Osoba zarządzająca musi zapewnić, że poza szkoleniem na lądzie, będzie prowadzone szkolenie w miejscu pracy i przeprowadzana ocena kompetencji.

 

Szkolenie certyfikowane przez OPITO dla OERTL obejmuje:

(1) OERTL Initial Training - które będzie przeprowadzane w ośrodku szkoleniowym na lądzie

(2) OERTL Further - program obejmuje aktualizację i odświeżenie odpowiednich wiadomości oraz praktyczne szkolenie w zakresie reakcji awaryjnej w roli OERTL, które nie może być przeprowadzone na morzu. Uczący się OERTL będą również przechodzić dodatkowe praktyczne szkolenie w roli OERTM podczas ćwiczeń praktycznych, gdy nie są wyznaczeni do pełnienia roli OERTL.Szkolenie OERTL Grupa docelowa:

 

Ten program umożliwia liderom zespołów reakcji na sytuacje awaryjne na morzu praktykę i ocenę w ćwiczeniach z użyciem ognia, których nie mogliby przeprowadzić w miejscu pracy. Szkolenie jest prowadzone w j.angielskim

 

Wymagania wstępne szkolenia OERTL:

 

Wymagania wstępne do tego programu szkoleniowego to:

a) Ważny początkowy certyfikat OPITO Offshore Emergency Response Team Leader (OERTL)

LUB

b) Ważny certyfikat OPITO OERTL Further

 

Wymagania medyczne:

 

a) Posiada ważny, aktualny certyfikat medyczny na morzu lub

b) Posiada certyfikat medyczny zatwierdzony przez operatora lub

c) Przechodzi badania lekarskie, wypełniając odpowiedni formularz badania lekarskiego dostarczony przez ośrodek szkoleniowy zatwierdzony przez OPITO.

 

Ważność certyfikatu:

 

2 lata