Training HOIT
Basket
×
Basket
×main-pic

Helideck Operations Initial Training

HOIT

5590
PLN + VAT

6875.70 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category HELIDECK Emergency Response
Code 7040
Duration 3 days
Certificate Validity 0 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
12.08.2024 08:00 Szczecin 10
25.09.2024 08:00 Szczecin 12
13.11.2024 08:00 Szczecin 12
08.01.2025 08:00 Szczecin 12

Course description

Cele i zadania:

 

Celem i zadaniami programu Helideck Operations Initial Training jest wyposażenie delegata w początkową wiedzę, zrozumienie i umiejętności wymagane do bezpiecznego i skutecznego pełnienia funkcji Offshore Helicopter Landing Officer (HLO) i Offshore Helicopter Assistant (HDA).

 

Uwaga: Przed powołaniem na stanowisko HLO i/lub HDA wymagane jest dodatkowe szkolenie, określone przez osobę odpowiedzialną, w zakresie elementów specyficznych dla danego miejsca na morzu.

 

Osoby odpowiedzialne będą musiały sprawdzić ustawowe, regulacyjne i specyficzne dla firmy wymagania szkoleniowe HLO i HDA dla danego regionu działalności, tak aby kandydat HLO i/lub HDA przeszedł wszystkie wymagane szkolenia do roli HLO i/lub HDA.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową programu Offshore Helicopter Operations Initial Training jest personel, który ma zostać wyznaczony do pełnienia funkcji Offshore Helicopter Landing Officer (HLO) i/lub Offshore Helideck Assistant (HDA). Szkolenie jest prowadzone w j.angielskim

 

Wymagania wstępne dotyczące delegowania:

Jako minimum, delegaci muszą ukończyć szkolenie dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną zgodnie z częścią 1, rozdział 1.4 Instrukcji technicznych ICAO i podsekcją 1.5 przepisów IATA dotyczących towarów niebezpiecznych, kategoria 7, 8 lub 9 lub zatwierdzone przez lotnictwo państwowe kurs świadomości towarów niebezpiecznych.

Dodatkowo delegat musi: a) posiadać ważny, aktualny certyfikat medyczny offshore lub b) posiadać certyfikat medyczny zatwierdzony przez operatora, oraz c) Poddać się badaniom lekarskim poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza badań lekarskich dostarczonego przez przez ośrodek zatwierdzony przez OPITO (lista schorzeń, które mogą zostać uwzględnione w formularzu badania lekarskiego jest dostępna w OPITO)

 

Ważność:

 

Certyfikat wstępnego szkolenia operacyjnego Helideck nie ma oficjalnej daty ważności.