Training HERTL
Basket
×
Basket
×main-pic

Helideck Emergency Response Team Leader

HERTL

11800
PLN + VAT

14514 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category HELIDECK Emergency Response
Code 7042
Duration 4 days
Certificate Validity 2 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
06.05.2024 08:00 Szczecin 4
20.05.2024 08:00 Szczecin 8
17.06.2024 08:00 Szczecin 8
22.07.2024 08:00 Szczecin 10

Course description

Cele i zadania:

 

Zadaniem programu szkoleniowego HERTL jest:

  • zrozumienie znaczenia wstępnego planowania oraz główne elementy wymagań dotyczących reagowania na szereg sytuacji awaryjnych na lądowisku dla śmigłowców i helikopterów.

  • zrozumienie znaczenia praktyki reagowania kryzysowego poprzez szkolenia na lądzie i ćwiczenia na morzu.

  • zrozumienie wymagań dotyczących różnych typów systemów reagowania kryzysowego i kontroli.

  • zrozumienie, w jaki sposób ograniczone możliwości reagowania kryzysowego na NUI mogą wpływać na reagowanie kryzysowe na lądowisku dla śmigłowców NUI.

  • zrozumienie roli i obowiązków zarówno HERTL, jak i zespołu reagowania kryzysowego na lądowisku podczas sytuacji awaryjnej związanej z helikopterem.

  • zrozumienie problemów związanych z czynnikiem ludzkim w sytuacjach kryzysowych i sposobów zarządzania nimi.

  • kierowanie Zespołem Reagowania Kryzysowego podczas szeregu typowych scenariuszy symulowanych sytuacji awaryjnych na lądowisku dla śmigłowców – z których niektóre obejmują żywe pożary, w bezpieczny i kontrolowany sposób.

 

Szkolenie HERTL Grupa docelowa:

 

Grupą docelową programu jest personel, który ma zostać powołany na stanowisko Lidera Zespołu Reagowania Kryzysowego Helideck (HERTL).

 

Wymagania wstępne szkolenia HERTL:

 

Przed przystąpieniem do programu szkoleniowego HERTL delegat powinien posiadać:

 

a) Ważny certyfikat szkolenia wstępnego OPITO Helideck Operations Initial Training (HOIT) lub ważny certyfikat szkolenia wstępnego Offshore Helicopter Assistant (HDA) lub ważny certyfikat szkolenia Offshore Helicopter Landing Officer (HLO)

oraz

b) Ważny Certyfikat OPITO Helideck Emergency Response Team Member (HERTM) lub ważny Certyfikat Helideck Emergency Response Team Member Further 

oraz

c) Ważny Certyfikat Kompetencji Operatora Radiowego (ROCC) – tylko UKCS Operations

LUB

d) ważny dodatkowy certyfikat członka zespołu reagowania kryzysowego Helideck oraz ważny certyfikat kompetencji operatora radiowego (ROCC) — tylko operacje UKCS, a delegaci muszą ukończyć szkolenie dotyczące towarów niebezpiecznych drogą powietrzną zgodnie z częścią 1, rozdział 1.4 Instrukcji technicznych ICAO i podsekcja 1.5 IATA Dangerous Goods Regulations, Kategoria 7, 8 lub 9 lub zatwierdzone przez lotnictwo państwowe szkolenie w zakresie świadomości dotyczącej towarów niebezpiecznych

Jeżeli delegat posiada ważny certyfikat Helideck Emergency Response Team Member (HERTM) LUB Helideck Emergency Response Team Member Also (HERTM – F) LUB Helideck Emergency Response Team Leader (HERTL) LUB Helideck Emergency Response Team Leader Also (HERTL – F), wówczas nie będzie wymagane ukończenie standardu szkolenia wstępnego w zakresie operacji Helideck

 

oraz

Ważne i aktualne offshore medical certificate (OGUK)

 

Ważność:

 

2 lata