Training OPITO Rigger Competence Assessment
Basket
×
Basket
×main-pic

OPITO Rigger Competence Assessment

OPITO Rigger Competence Assessment

4066
PLN + VAT

5001.18 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category OPITO Rigging & Lifting / OPITO Skills
Code 9099
Duration 2 days
Certificate Validity 2 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
15.04.2024 08:00 Szczecin 1
09.05.2024 08:00 Szczecin 1
10.06.2024 08:00 Szczecin 3
15.07.2024 08:00 Szczecin 4

Course description

Uwaga, od 01.03.2022 OPITO wprowadziło istotne zmiany w wymaganiach wstępnych potrzebnych do odbycia szkolenia.

 

Zmiany nastąpiły również w nazewnictwie szkoleń:
Stage 1 - Initial Training
Stage 3 - Assessment
Stage 4 - Reassessment 

 

Kod szkolenia:

9099

Czas Trwania

1-2 dni

Ważność certyfikatu

2 Lata

Wymagania Wstępne:

Delegaci muszą posiadać:

Opcja 1

(a) Certyfikat OPITO Rigger Initial Training wydany w ciągu ostatnich 32 miesięcy.

I

(b) W pełni wypełniony i ważny Dziennik doświadczenia zawodowego OPITO Rigger oraz dowody potwierdzające dla każdego z 57 zadań*, takie jak kopia planu podnoszenia, zezwolenie lub rozmowa dotycząca zestawu narzędzi, w oparciu o Standard szkolenia wstępnego OPITO Rigger oraz wymagania dotyczące dziennika doświadczenia zawodowego Rigger. Dziennik musi zostać podpisany jako prawdziwy i ważny przez kierownika dyscypliny w firmie zatrudniającej lub kierownika dyscypliny w firmie zatrudniającej i potwierdzony przez Centrum jako obecny i prawidłowy przed przeprowadzeniem oceny.

*Dowody potwierdzające nie są wymagane w przypadku uczniów, którzy ukończyli standard szkolenia wstępnego (poprzedni etap 1) w okresie od 29 lutego 2020 r. do 28 lutego 2022 r.

Lub

(c) Jeżeli osoba ucząca się ukończyła OPITO Rigger Stage 1 w okresie od 29 lutego 2020 r. do 28 lutego 2022 r. i nie posiada wypełnionego Dziennika doświadczeń w miejscu pracy, oficjalnego pisma od obecnego pracodawcy, spełniającego poniższe kryteria, mogą zostać zaakceptowane.

List musi:

1) Być na papierze firmowym

2) Oświadczenie, że osoba ucząca się spełniła kryteria OPITO (poprzednio etap 2) Workplace Experience Logbook

3) Zawierać szczegółowe informacje na temat stanowiska starszego przedstawiciela pracodawcy w firmie, pełne dane kontaktowe oraz być podpisane i datowane przez starszego przedstawiciela pracodawcy

4) Wysyłane bezpośrednio od pracodawcy do Centrum przed oceną i nie dostarczane przez Delegata

Opcja 2

(d) Certyfikat OPITO Rigger Assessment lub Re-assessment wydany w ciągu ostatnich 30 miesięcy.

Opcja 3

(e) Dowód, że zostali ocenieni jako kompetentni i uzyskali równoważne kwalifikacje/certyfikat wydany przez uznaną w kraju instytucję przyznającą, przyznany w ciągu ostatnich 30 miesięcy**.

Należy pamiętać, że po dwóch latach certyfikat straci ważność (patrz uwaga 1 poniżej).

Uwaga 1: Uczestnicy posiadający certyfikat OPITO Rigger Assessment lub Re-assessment, który utracił ważność o ponad 6 miesięcy, będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu wstępnym OPITO Rigger Initial Training przed przystąpieniem do oceny kompetencji Rigger Assessment. W takich przypadkach nie będzie wymagane wypełnianie dziennika stażu pracy. 

 

** Obowiązkiem Centrum jest potwierdzenie i wykazanie odpowiedniego uznania i równoważności kwalifikacji/certyfikatu ucznia.

 Ważność certyfikatu:

2 lata

Grupa odbiorców:

Osoby, które chcą zostać kompetentnymi Riggerami posiadającymi certyfikat OPITO.

 

Cel kursu:

Celem oceny kompetencji na etapie 3 OPITO jest ustalenie, że kandydat posiada wymaganą wiedzę, zrozumienie i umiejętności praktyczne, aby bezpiecznie i skutecznie pracować w roli Riggera.

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez organizację międzynarodową OPITO.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Kurs ważny jest przez 2 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawień należy odbyć kurs OPITO Rigger Competence Stage 3 lub OPITO Rigger Competence Stage 4.

 

Co delegat powinnien ze sobą zabrać:

·         Dokument tożsamości

 

 

Clients have also bought