Training OPITO Rigger Competence Assessment
Basket
×
Basket
×main-pic

OPITO Rigger Competence Assessment

OPITO Rigger Competence Assessment

3800
PLN + VAT

4674 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category OPITO Rigging & Lifting / OPITO Skills
Code 9099
Duration 2 days
Certificate Validity 2 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
02.10.2023 08:00 Szczecin 2
06.11.2023 08:00 Szczecin 4
27.11.2023 08:00 Szczecin 3

Course description

Uwaga, od 01.03.2022 OPITO wprowadziło istotne zmiany w wymaganiach wstępnych potrzebnych do odbycia szkolenia.

 

Zmiany nastąpiły również w nazewnictwie szkoleń:
Stage 1 - Initial Training
Stage 3 - Assessment
Stage 4 - Reassessment 

 

Kod szkolenia:

9099

Czas Trwania

1-2 dni

Ważność certyfikatu

2 Lata

Wymagania Wstępne:

Delegaci muszą posiadać:

opcja 1

(a) Ważny, zatwierdzony przez OPITO certyfikat przeszkolenia wstępnego riggera

I

(b) W pełni wypełniony i ważny dziennik doświadczenia w miejscu pracy OPITO Rigger oraz dowody potwierdzające dla każdego z 10 zadań*, takie jak kopia planu podnoszenia, zezwolenie lub rozmowa ze skrzynką narzędziową, w oparciu o Standard szkolenia wstępnego OPITO Rigger i doświadczenie w miejscu pracy Riggera Wymagania dotyczące dziennika. Dziennik musi być podpisany jako prawdziwy i ważny przez kierownika dyscypliny firmy zatrudniającej lub kierownika dyscypliny firmy zatrudniającej i potwierdzony przez Centrum jako obecny i poprawny przed przeprowadzeniem oceny.

*Dowody potwierdzające nie są wymagane w przypadku uczniów, którzy ukończyli wstępny standard szkolenia (poprzedni etap 1) między 29 lutego 2020 r. a 28 lutego 2022 r.

Lub

(c) Jeśli uczeń ukończył Standard Szkolenia Wstępnego (poprzedni Etap 1) w okresie od 29 lutego 2020 r. do 28 lutego 2022 r. i nie posiada wypełnionego Dziennika doświadczeń w miejscu pracy, oficjalny list od obecnego pracodawcy, spełniający poniższe kryteria, mogą zostać zaakceptowane.

Pismo musi:

1)Bądź na papierze firmowym

2) Oświadcz, że uczeń spełnił ekwiwalent kryteriów OPITO (poprzednio Etap 2) Kryteria Dziennika Doświadczeń w Miejscu Pracy

3) Zawrzeć szczegóły stanowiska starszego przedstawiciela pracodawcy w firmie, pełne dane kontaktowe oraz być podpisane i opatrzone datą przez starszego przedstawiciela pracodawcy

4) Być wysłane bezpośrednio od pracodawcy do Centrum przed oceną i nie dostarczone przez Uczącego się

 

Opcja 2

(d) Certyfikat oceny kompetencji riggera zatwierdzony przez OPITO lub certyfikat ponownej oceny przyznany w ciągu ostatnich 30 miesięcy.

 

Opcja 3

(e) Dowód, że zostali uznani za kompetentnych i uzyskali równoważną kwalifikację/certyfikację przez uznaną w kraju jednostkę przyznającą, przyznaną w ciągu ostatnich 30 miesięcy**.

 

Należy pamiętać, że po dwóch latach certyfikat traci ważność (patrz Uwaga 1 poniżej).

Uwaga 1: Uczniowie, którzy posiadają certyfikat oceny lub ponownej oceny OPITO rigger, który wygasł o więcej niż 6 miesięcy, będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu wstępnym OPITO Rigger przed przystąpieniem do oceny kompetencji riggerów. W takich przypadkach nie będzie konieczności wypełniania dziennika doświadczeń zawodowych. Standard oceny/ponownej oceny kompetencji riggera

 

**Obowiązkiem Centrum jest potwierdzenie i wykazanie odpowiedniego uznania i równoważności kwalifikacji/certyfikatu Ucznia.

 Ważność certyfikatu:

2 lata

Grupa odbiorców:

Osoby, które chcą zostać kompetentnymi Riggerami posiadającymi certyfikat OPITO.

 

Cel kursu:

Celem oceny kompetencji na etapie 3 OPITO jest ustalenie, że kandydat posiada wymaganą wiedzę, zrozumienie i umiejętności praktyczne, aby bezpiecznie i skutecznie pracować w roli Riggera.

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez organizację międzynarodową OPITO.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Kurs ważny jest przez 2 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawień należy odbyć kurs OPITO Rigger Competence Stage 3 lub OPITO Rigger Competence Stage 4.

 

Co delegat powinnien ze sobą zabrać:

·         Dokument tożsamości