Training OPITO Rigger Competence Assessment
Basket
×
Basket
×
main-pic

OPITO Rigger Competence Assessment

OPITO Rigger Competence Assessment

3500
PLN + VAT

4305 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category OPITO Rigging & Lifting / OPITO Skills
Code 9099
Duration 2 days
Certificate Validity 2 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
06.06.2022 08:00 Szczecin 4
29.08.2022 08:00 Szczecin 4
19.09.2022 08:00 Szczecin 4
10.10.2022 08:00 Szczecin 4

Course description

Uwaga, od 01.03.2022 OPITO wprowadziło istotne zmiany w wymaganiach wstępnych potrzebnych do odbycia szkolenia.

 

Zmiany nastąpiły również w nazewnictwie szkoleń:
Stage 1 - Initial Training
Stage 3 - Assessment
Stage 4 - Reassessment 

 

Kod szkolenia:

9099

Czas Trwania

1-2 dni

Ważność certyfikatu

2 Lata

Wymagania Wstępne:

Delegaci muszą posiadać:

(a) Ważny, zatwierdzony przez OPITO certyfikat Rigger st 1.

oraz

(b) W pełni wypełniony i ważny Dziennik OPITO Rigger Workplace Experience Logbook wraz z dowodami potwierdzającymi każde z 10 wykonanych zadań, takie jak kopia Lifting Planu, Permit to Work lub Tool box Talk, w oparciu o Standard szkolenia wstępnego OPITO Rigger i Logbook w miejscu pracy Riggera. Przedstawione ewidencje powinny być podpisane przez kierownika zmiany lub przedstawiciela firmy zatrudniającej. Ewidencje te powinny być okazane Centrum do weryfikacji i ocenienia ich autentyczności przed przystąpieniem do szkolenia.

 

lub

(c) Ważny Certyfikat Rigger St 3 / St. 4  lub certyfikat Certyfikat Rigger St 3 / St. 4 przyznany w ciągu ostatnich 30 miesięcy*.

Uwaga 1: Delegaci, którzy posiadają certyfikat Rigger St 3 / St. 4, który wygasł o więcej niż 6 miesięcy, będą zobowiązani do odbycia wstępnego szkolenia OPITO st. 1 przed przystąpieniem do oceny kompetencji na st. 3. W takich przypadkach nie będzie konieczności wypełniania dziennika doświadczeń zawodowych (logbooka).

 Ważność certyfikatu:

2 lata

Grupa odbiorców:

Osoby, które chcą zostać kompetentnymi Riggerami posiadającymi certyfikat OPITO.

 

Cel kursu:

Celem oceny kompetencji na etapie 3 OPITO jest ustalenie, że kandydat posiada wymaganą wiedzę, zrozumienie i umiejętności praktyczne, aby bezpiecznie i skutecznie pracować w roli Riggera.

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez organizację międzynarodową OPITO.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Kurs ważny jest przez 2 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawień należy odbyć kurs OPITO Rigger Competence Stage 3 lub OPITO Rigger Competence Stage 4.

 

Co delegat powinnien ze sobą zabrać:

·         Dokument tożsamości