Training MIST
Basket
×
Basket
×main-pic

Offshore Oil & Gas Industry Minimum Industry Safety Training (MIST)

MIST

1340
PLN + VAT

1648.20 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category Szkolenia OPITO
Code 5301
Duration 2 days
Certificate Validity 4 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
01.08.2024 08:00 Szczecin 14
22.08.2024 08:00 Szczecin 16
05.09.2024 08:00 Szczecin 16
19.09.2024 08:00 Szczecin 16

Course description

Cena:

1 500,00 PLN z VAT or  350,00 EUR z VAT

Cele:

Celem programu MIST jest wprowadzenie delegatów do kluczowych elementów bezpieczeństwa wymaganych przez wszystkich pracowników zatrudnionych w przemyśle naftowym i gazowym. Zapewnia także utrzymanie i aktualność wiedzy i zrozumienia podstawowych elementów bezpieczeństwa wśród obecnej siły roboczej.

Grupa docelowa:

Ten program szkolenia wprowadzającego w zakres bezpieczeństwa ma na celu wprowadzenie podstawowych elementów bezpieczeństwa w przemyśle naftowym i gazowym na morzu do nowych początków, co pozwoli ocenić potencjalne zagrożenia i kontrole, które mogą napotkać pracownicy zatrudnieni na urządzeniach oddalonych od brzegu.

Warunki wstępne dla delegatów:

Nie ma żadnych warunków wstępnych.

Czas trwania:

2 dni

Ważność: 4 lata

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez organizację międzynarodową OPITO, honorowany na całym świecie, który upoważnia do pracy na instalacjach morskich, w przemyśle naftowym i gazowym.

 Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.