Training BASIC H2S TRAINING
Basket
×
Basket
×main-pic

BASIC H2S TRAINING

BASIC H2S TRAINING

890
PLN + VAT

1094.70 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category Szkolenia OPITO
Code 9014
Duration 4 hours
Certificate Validity 2 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
19.06.2024 15:00 Szczecin 13
25.06.2024 08:00 Szczecin 16
03.07.2024 15:00 Szczecin 15
09.07.2024 08:00 Szczecin 16

Course description

Kod Szkolenia

9014

Czas trwania

4h

Wymagania wstępne:

Nie wymaga przygotowania.

 

 

Ważność certyfikatu

2 Lata

 

Kurs dedykowany:

Dedykowany dla osób wykonujących prace związane z narażeniem na kontakt z siarkowodorem – H2S, w miejscach, w których, w przypadku rozkładu tkanki organicznej, może on występować, tj.:

  • przestrzeniach zamkniętych,
  • na złożach ropy i gazu,
  • w kanałach,
  • przy odwiertach,
  • w oczyszczalniach ścieków.

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa podczas prac w środowisku, w którym występuje możliwość narażenia na  siarkowodór (H2S).

 

Opis:

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę z zakresu właściwości fizycznych i chemicznych gazu, w tym jego toksycznego, wybuchowego i korozyjnego działania. Dowiadują się jak postępować w przypadku zatrucia i jak temu zatruciu zapobiegać. W sposób praktyczny ćwiczą reagowanie na sytuacje awaryjne oraz ewakuację z użyciem zestawów ucieczkowych oraz jego podpięcie pod system kaskadowy w miejscu zbiórki.

 

Uzyskane kwalifikacje:

     Wiedza z zakresu właściwości fizycznych I chemicznych siarkowodoru.

     Postępowanie w przypadku wzrostu stężenia H2Sw powietrzu.

     Postępowanie w wypadku zatrucia.

     Wiedza z zakresu rodzajów zestawów ewakuacyjnych i środków ochrony indywidualnej oraz sposobu ich użycia;

     Wiedza dotycząca rodzajów urządzeń do monitorowania stężenia H2S oraz sposobu ich właściwego użycia;

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez organizację międzynarodową OPITO.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Kurs ważny jest przez 2 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawień należy odświeżyć kurs BASIC H2S TRAINING.

 

Co delegat powinien ze sobą zabrać:

·         Dokument tożsamości