Training OPITO Banksman & Slinger Competence Assessment
Basket
×
Basket
×main-pic

OPITO Banksman & Slinger Competence Assessment

OPITO Banksman & Slinger Competence Assessment

2500
PLN + VAT

3075 PLN (including VAT)


Training basic info

Course category OPITO Rigging & Lifting / OPITO Skills
Code 9068
Duration 1 day
Certificate Validity 2 years
Accreditations single-course-sponsor

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
12.07.2023 08:00 Szczecin 1
02.08.2023 08:00 Szczecin 6
04.10.2023 08:00 Szczecin 6
08.11.2023 08:00 Szczecin 6

Course description

Uwaga, od 01.03.2022 OPITO wprowadziło istotne zmiany w wymaganiach wstępnych potrzebnych do odbycia szkolenia.

 

Zmiany nastąpiły również w nazewnictwie szkoleń:
Stage 1 - Initial Training
Stage 3 - Assessment
Stage 4 - Reassessment 

 

Kod szkolenia:

9068

Czas Trwania

1-2 dni

Ważność certyfikatu

2 Lata

Wymagania Wstępne:

Delegaci muszą posiadać:

opcja 1

(a) Ważny, zatwierdzony przez OPITO certyfikat przeszkolenia początkowego dla banksmanów i slingerów.

I

(b) W pełni wypełniony i ważny Dziennik doświadczeń w miejscu pracy banksmana i slingera OPITO oraz dowody potwierdzające dla każdego z 10 zadań*, takie jak kopia planu podnoszenia, zezwolenie lub rozmowa ze skrzynką narzędziową, w oparciu o wstępne szkolenie OPITO Banksman and Slinger Wymagania dotyczące dziennika pracy w miejscu pracy Standard oraz Banksman and Slinger. Dziennik musi być podpisany jako prawdziwy i ważny przez kierownika dyscypliny firmy zatrudniającej lub kierownika dyscypliny firmy zatrudniającej i potwierdzony przez Centrum jako obecny i poprawny przed przeprowadzeniem oceny.

*Dowody potwierdzające nie są wymagane w przypadku uczniów, którzy ukończyli wstępny standard szkolenia (poprzedni etap 1) w okresie od 29 lutego 2020 r. do 28 lutego 2022 r.

Lub

(c) Jeśli uczeń ukończył Standard szkolenia wstępnego (poprzedni Etap 1) między 29 lutego 2020 r. a 28 lutego 2022 r. i nie ma wypełnionego Dziennika doświadczeń w miejscu pracy, oficjalny list od obecnego pracodawcy, spełniający poniższe kryteria, mogą zostać zaakceptowane.

List musi:

1) Bądź na papierze firmowym

2) Oświadczenie, że uczeń spełnił ekwiwalent OPITO (poprzednio Etap 2) Kryteria Dziennika Doświadczeń w Miejscu Pracy

3) Zawrzeć szczegóły stanowiska starszego przedstawiciela pracodawcy w firmie, pełne dane kontaktowe oraz być podpisane i opatrzone datą przez starszego przedstawiciela pracodawcy

4) Być wysłane bezpośrednio od pracodawcy do Centrum przed oceną i nie dostarczone przez Uczącego się

 

Opcja 2

(d) Zatwierdzony przez OPITO certyfikat oceny lub ponownej oceny kompetencji bankowców i procarzy przyznany w ciągu ostatnich 30 miesięcy.

 

Opcja 3

(e) Dowód, że zostali uznani za kompetentnych i uzyskali równoważną kwalifikację/certyfikację przez uznaną w kraju jednostkę przyznającą, przyznaną w ciągu ostatnich 30 miesięcy**.

Należy pamiętać, że po dwóch latach certyfikat traci ważność (patrz Uwaga 1 poniżej).

Uwaga 1: Uczniowie, którzy posiadają certyfikat oceny lub ponownej oceny OPITO - banksmana i slingera, który wygasł po ponad 6 miesiącach, będą zobowiązani do odbycia wstępnego szkolenia OPITO - banksmana i slingera przed przystąpieniem do oceny kompetencji banksmana i slingera. W takich przypadkach nie będzie konieczności wypełniania dziennika doświadczeń zawodowych. Standard oceny/ponownej oceny kompetencji banksmana i slingera.

 

**Obowiązkiem Centrum jest potwierdzenie i wykazanie odpowiedniego uznania i równoważności kwalifikacji/certyfikatu Ucznia.

 

Grupa docelowa:

Załoga uczestnicząca w operacjach dźwigowych oraz osoby nadzorujących taką pracę.

 

Cel kursu:

Celem oceny kompetencji na etapie 3 OPITO jest ustalenie, że kandydat posiada wymaganą wiedzę, zrozumienie i umiejętności praktyczne, aby bezpiecznie i skutecznie pracować w roli banksmana i slingera.

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez międzynarodową organizację OPITO.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Certyfikat ważny jest przez 2 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawień należy odbyć OPITO Banksman Slinger Stage 3 Competence Assessment lub OPITO Banksman Slinger Stage 4 Competence Reassessment.

 

Co delegat powinnien ze sobą zabrać:

·         Dokument tożsamości