Kurs Szkolenie i egzamin UDT z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

Szkolenie i egzamin UDT z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Szkolenie i egzamin UDT z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

886
PLN + VAT

1089.78 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu Szkolenie i egzamin UDT
Kod -
Czas trwania 8 dni
Ważność certyfikatu -
Akredytacje -

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
05.08.2024 08:00 Szczecin 0

Opis kursu

1. Wymagania:

- Ukończone 18 lat

- Przedstawienie danych osobowych niezbędnych do  złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - imię, nazwisko, miejsce urodzenia, numer pesel, wykształcenie,

- Udzielenie pełnomocnictwa do występowania w swoim imieniu przed Urzędem Dozoru Technicznego w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.), w zakresie:

- złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji,

- otrzymania informacji o terminie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

- otrzymania szczegółowej tematyki egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

- odebrania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

 

2. Co delegat powinien zabrać ze sobą?

- Dowód tożsamości

 

3. Przedłużenie ważności:

Uzyskane uprawnienia są ważne przez 10 lat. Przedłużenie ich ważności wymaga ponownego przystąpienia do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego​.

 

4. Opis szkolenia:

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy zdobywają wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania i bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych. Część praktyczna obejmuje naukę manewrowania wózkami i wykonywania różnych zadań operacyjnych pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora​

 

5. Kurs dedykowany:

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem​.

 

6. Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych​​.

 

7. Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne, które uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia​.

 

8. Potwierdzenie realizacji kursu:

Każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy kurs i zda egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia​​.

Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy posiadają szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia i przygotowania do egzaminu​