Kurs GWO BTT - Installation
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

Basic Technical Training - Installation

GWO BTT - Installation

4400
PLN + VAT

5412 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu GWO Basic Technical Training
Kod BTTI
Czas trwania 2.5 dni
Ważność certyfikatu 0 lat
Akredytacje -

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
02.08.2024 08:00 Szczecin 9
23.08.2024 08:00 Szczecin 10
06.09.2024 08:00 Szczecin 10
27.09.2024 08:00 Szczecin 10

Opis kursu

Kurs dedykowany dla:

Moduły GWO Basic Technical Training (GWO BTT), czyli podstawowego szkolenia

technicznego są skierowane do kandydatów, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia

w zakresie układów hydraulicznych, mechanicznych lub elektrycznych, ale mogą być

również wykorzystane do podniesienia umiejętności kandydatów, którzy posiadają pewną

wiedzę w tych obszarach ale nie pracowali dotąd w środowisku turbin wiatrowych. Po

ukończeniu pełnego podstawowego szkolenia technicznego GWO BTT delegaci będą mieli

świadomość systemów hydraulicznych, mechanicznych i elektrycznych, przygotowując

kandydatów do pracy zarówno w branży energetyki wiatrowej, tak samo na lądzie jak i na

morzu.

Moduł Instalacyjny jest swoistym rozszerzeniem programu BTT i przeznaczony jest dla osób

skierowanych do pracy podczas instalacji turbiny. Wymaganiem wstępnym jest ukończenie

Modułu Mechanicznego GWO BTT oraz Bolt Tightening

 

 

Cel kursu:

Celem modułu instalacyjnego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności do

wykonywania podstawowych zadań instalacyjnych (nadzorowanych przez doświadczonego

technika) z wykorzystaniem bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków

ochrony osobistej.

 

Po ukończeniu modułu instalacyjnego BTT delegat powinien potrafić między innymi:

● Zidentyfikować główne czynności instalacyjne i wyjaśnij ogólne ryzyko i zagrożenia

związane ze środowiskiem instalacyjnym

● Znać system listy kontrolnej podczas całego procesu instalacji

● Znać charakterystykę środowiska instalacyjnego

● Znać zasady i standardy postępowania i przechowywania towarów i komponentów

na miejscu lub w obszarze przechowywania przed i po instalacji

● Znać podstawowe zasady używania sprzętu dźwigowego

● Znać podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed instalacją

● Zademonstrować, jak wykonać podstawową instalację elektryczną, w tym zasady i

standardy postępowania z kablami i ich instalowanie

● Znać podstawowe zasady podczas ładowania akumulatorów hydraulicznych

● Znać zasady działania zewnętrznych generatorów podczas instalacji

● Znać podstawy przekazania turbiny do uruchomienia

 

Opis:

Moduł Instalacyjny jest swoistym rozszerzeniem programu BTT i przeznaczony jest dla osób

skierowanych do pracy podczas instalacji turbiny. 

 

Zawartość modułu instalacyjnego GWO BTT to:

● Wprowadzenie do instalacji

● Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac instalacyjnych

● Rodzaje prac instalacyjnych

● Podstawowe informacje na temat urządzeń dźwigowych

● Standardy postępowania z różnego rodzaju kablami i ich instalowanie

● Test teoretyczny

 

Uzyskane kwalifikacje:

Certyfikat GWO BTT Moduł Instalacyjny

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Wymagania wstępne:

Ukończony moduł GWO BTT Mechanical oraz GWO BTT Bolt Tightening