Kurs OERTM Further
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

Offshore Emergency Response Team Member Further

OERTM Further

4750
PLN + VAT

5842.50 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu Installation Emergency Response
Kod 4550
Czas trwania 2 dni
Ważność certyfikatu 2 lata
Akredytacje single-course-sponsor

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
04.09.2024 08:00 Szczecin 2
23.10.2024 08:00 Szczecin 2
04.12.2024 08:00 Szczecin 2

Opis kursu

Dla kogo jest to szkolenie?

 

To szkolenie jest dla istniejących członków zespołów reakcji na sytuacje awaryjne na morzu, którzy są zobowiązani do odnowienia swojego certyfikatu OPITO OERTM poprzez ukończenie scenariuszy szkoleniowych, których nie są w stanie przeprowadzić na morzu. Szkolenie jest prowadzone w j.angielskim

 

Celem tego szkolenia jest określenie podstawowego szkolenia, dalszej praktyki i wymagań oceny dla Członków Zespołu Reakcji na Sytuacje Awaryjne na Morzu, które będą prowadzone w ośrodku szkoleniowym na lądzie. Uczeń powinien rozumieć, że to tylko część szerszego programu szkoleniowego. Będzie także specyficzne szkolenie w zakresie reakcji awaryjnej dla firmy i instalacji, zdecydowana większość z nich będzie prowadzona na morzu w ramach regularnych ćwiczeń i symulacji.

 

Mianowanie Członków Zespołu Reakcji na Sytuacje Awaryjne na Morzu:

Osoba zarządzająca instalacją, jednostką pływającą lub jednostką odpowiada za zapewnienie, że personel mianowany do roli Członka Zespołu Reakcji na Sytuacje Awaryjne na Morzu (OERTM) otrzymał wystarczające szkolenie i zdobył odpowiednie doświadczenie do kompetentnego i bezpiecznego pełnienia tej roli.

 

Osoba zarządzająca musi także zagwarantować, że:

a) Zapewnione zostanie szkolenie w miejscu pracy i przeprowadzona zostanie ocena kompetencji w miejscu pracy,

ORAZ

b) Przed mianowaniem do roli OERTM, zostanie zapewnione dodatkowe szkolenie specjalistyczne - na przykład szkolenie w przestrzeniach ograniczonych lub praca na wysokości (WAH) (jeśli wymaga tego procedura).

 

Szkolenie certyfikowane przez OPITO dla OERTM obejmuje:

(1) OERTM Initial Training – które będzie przeprowadzane w ośrodku szkoleniowym na lądzie

(2) OERTM Further – ten program obejmuje aktualizację i odświeżenie odpowiednich wiadomości oraz praktyczne szkolenie z reakcji awaryjnej, którego nie można przeprowadzić na morzu.

 

Szkolenie i ocena w miejscu pracy:

Oprócz szkolenia na lądzie, firma i szkolenie specyficzne dla miejsca pracy i ocena zwykle będą prowadzone na morzu.

 

Szkolenie z reakcji awaryjnej OERTM, które można przeprowadzić na morzu, będzie prowadzone regularnie podczas ćwiczeń i symulacji. Wskazówki dotyczące kompetencji w miejscu pracy dla zarządców obowiązków są określone w dokumencie dotyczącym Kompetencji w Miejscu Pracy dla OERTM.

 

Wymagania wstępne dla uczestnika:

Ważny certyfikat OPITO OERTM Initial Training

lub

Ważny certyfikat OPITO OERTM Further

 

Wymagania medyczne:

a) Posiadanie ważnego, aktualnego certyfikatu medycznego na morzu lub

b) Posiadanie certyfikatu medycznego zatwierdzonego przez operatora

c) Przechodzi badania lekarskie, wypełniając odpowiedni formularz badania lekarskiego dostarczony przez Ośrodek zatwierdzony przez OPITO.Ważność:

 

2 lata