Kurs OERTL
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

Offshore Emergency Response Team Leader Initial Training

OERTL

9900
PLN + VAT

12177 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu Installation Emergency Response
Kod 4600
Czas trwania 4 dni
Ważność certyfikatu 2 lata
Akredytacje single-course-sponsor

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
09.09.2024 08:00 Szczecin 9
28.10.2024 08:00 Szczecin 10
09.12.2024 08:00 Szczecin 8

Opis kursu

Dla kogo jest to szkolenie:

 

To szkolenie jest przeznaczone dla personelu, którego mianowano na stanowisko lidera zespołu reakcji na sytuacje awaryjne na morzu lub którzy mają zostać na to stanowisko mianowani.

 

Przemysł naftowy i gazowy uznaje, że głównym celem jest zapobieganie występowaniu incydentów, a jeśli już wystąpią, kontrolowanie ich i minimalizowanie skutków. Dlatego ważne jest ustanowienie wspólnych standardów w reakcji na sytuacje awaryjne i zapewnienie, że są one utrzymywane. Zanim personel zostanie oceniony pod kątem standardów, będą potrzebować wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykonanie zadań reakcji awaryjnej. Będą potrzebować szkolenia i praktyki w reakcji awaryjnej przed przystąpieniem do oceny.

 

Celem tego szkolenia jest określenie podstawowych wiadomości, dalszej praktyki i wymagań oceny dla liderów zespołów reakcji na sytuacje awaryjne na morzu, które będą prowadzone w ośrodku szkoleniowym. Uczący się powinien zdawać sobie sprawę, że jest to tylko część szerszego programu szkoleniowego. Istnieje także szkolenie specyficzne dla firmy i instalacji, zdecydowana większość z nich odbywa się na morzu w ramach regularnych ćwiczeń i symulacji.

 

W ramach tego programu, lider zespołu reakcji na sytuacje awaryjne na morzu to osoba, która:

 

  • Ponosi odpowiedzialność za indywidualny Zespół Reakcji na Sytuacje Awaryjne

  • Może ponosić odpowiedzialność za więcej niż jeden zespół jako Senior Team Leader

  • Mianowanie liderów zespołów reakcji na sytuacje awaryjne na morzu:

  • Osoba zarządzająca instalacją, jednostką pływającą lub jednostką odpowiada za zapewnienie, aby personel mianowany na stanowisko lidera zespołu reakcji na sytuacje awaryjne na morzu (OERTL) otrzymał wystarczające szkolenie i zdobył odpowiednie doświadczenie do kompetentnego i bezpiecznego wykonywania tej roli. Osoba zarządzająca musi również zagwarantować, że poza szkoleniem na lądzie, dostarczone zostanie szkolenie w miejscu pracy i przeprowadzona zostanie ocena kompetencji.Szkolenie certyfikowane przez OPITO dla OERTL obejmuje:

(1) OERTL Initial Training – które będzie przeprowadzane w ośrodku szkoleniowym na lądzie

(2) OERTL Further – ten program obejmuje aktualizację i odświeżenie odpowiednich wiadomości oraz praktyczne szkolenie z reakcji awaryjnej w roli OERTL, które nie może być przeprowadzone na morzu. Uczący się OERTL będą również przechodzić dodatkowe praktyczne szkolenie w roli OERTM podczas ćwiczeń praktycznych, gdy nie są wyznaczeni do pełnienia roli OERTL.Szkolenie OERTL Grupa docelowa:

 

To szkolenie ma na celu wyposażyć uczącego się w niezbędną wiedzę, zrozumienie i umiejętności do efektywnego pełnienia roli lidera zespołu reakcji na sytuacje awaryjne na morzu. Szkolenie jest prowadzone w j.angielskim

 

Wymagania wstępne szkolenia OERTL:

 

a) Ważny certyfikat OERTM Initial Training

LUB

b) Ważny certyfikat OERTL Further

 

Wymagania medyczne:

 

a) Posiada ważny, aktualny certyfikat medyczny na morzu
lub

b) Posiada certyfikat medyczny zatwierdzony przez operatora
lub

c) Przechodzi badania lekarskie, wypełniając odpowiedni formularz badania lekarskiego dostarczony przez Ośrodek zatwierdzony przez OPITO.Ważność:

 

2 lata