Kurs HERTM Further
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

Helideck Emergency Response Team Member Further

HERTM Further

5500
PLN + VAT

6765 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu HELIDECK Emergency Response
Kod 7541
Czas trwania 2 dni
Ważność certyfikatu 2 lata
Akredytacje single-course-sponsor

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
21.08.2024 08:00 Szczecin 2
02.10.2024 08:00 Szczecin 2
20.11.2024 08:00 Szczecin 2

Opis kursu

Cele i zadania:

 

Celem tego szkolenia jest umożliwienie pracownikom przećwiczenia i utrzymania umiejętności wymaganych podczas radzenia sobie z sytuacjami lub incydentami związanymi z reagowaniem na sytuacje awaryjne ze śmigłowcem jako członkowie morskiego zespołu reagowania kryzysowego na instalacji lub statku offshore posiadającym lądowisko śmigłowca w aspektach ich roli, których nie mogą w rozsądny sposób ćwiczyć na morzu.

 

Głównym celem delegatów jest pełne zrozumienie roli i obowiązków członka zespołu reagowania kryzysowego oraz przećwiczenie reagowania w różnych sytuacjach awaryjnych związanych z gaszeniem i niezwiązanymi z gaszeniem pożarów na pokładzie śmigłowca w środowisku szkoleniowym.

 

Grupa docelowa:

 

To szkolenie jest przeznaczone dla aktualnie mianowanych HERTM posiadających certyfikat OPITO, którzy muszą odnowić swój certyfikat OPITO HERTM poprzez odświeżenie i aktualizację swojej wiedzy i umiejętności w aspektach swojej roli, których nie mogą praktykować w miejscu pracy. Szkolenie jest prowadzone w j.angielskim

 

To szkolenie dla członków zespołu reagowania kryzysowego (HERTM) stanowi część szerszego branżowego programu szkoleń i kompetencji Helideck, obejmującego wstępne szkolenie w zakresie operacji na lotnisku dla śmigłowców, wstępne/dalsze szkolenie dla członków zespołu reagowania kryzysowego na lotnisku dla śmigłowców i lidera zespołu oraz powiązane standardy oceny kompetencji w miejscu pracy na lotnisku dla śmigłowców. 

 

Osoba odpowiedzialna za instalację, MODU lub statek jest odpowiedzialna za zapewnienie, że personel wyznaczony na członka zespołu reagowania kryzysowego podczas operacji ze śmigłowcem (HERTM) i lidera zespołu (HERTL) przeszedł wystarczające przeszkolenie i zdobył odpowiednie doświadczenie, aby kompetentnie i bezpiecznie wykonywać swoje role.Wymagania wstępne dotyczące delegata:

 

a) Ważny certyfikat szkolenia członka zespołu reagowania kryzysowego OPITO HERTM, kod kursu 7041

LUB

b) Ważny certyfikat dalszego szkolenia OPITO HERTM Further, kod kursu 7541

oraz

Posiadać ważne, aktualne offshorowe orzeczenie lekarskie (OGUK)

 

Ważność:

 

2 lata