Kurs Szkolenie i egzamin UDT z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

Szkolenie i egzamin UDT z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Szkolenie i egzamin UDT z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych

886
PLN + VAT

1089.78 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu Szkolenie i egzamin UDT
Kod -
Czas trwania 8 dni
Ważność certyfikatu -
Akredytacje -

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
05.08.2024 08:00 Szczecin 0

Opis kursu

1. Wymagania

- Ukończone 18 lat.

Wymagania do przystąpienia w szkoleniu oraz egzaminie:

- Przedstawienie danych osobowych niezbędnych do  złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - imię, nazwisko, miejsce urodzenia, numer pesel, wykształcenie,

- Udzielenie pełnomocnictwa do występowania w swoim imieniu przed Urzędem Dozoru Technicznego w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.), w zakresie:

- złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji,

- otrzymania informacji o terminie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

- otrzymania szczegółowej tematyki egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

- odebrania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

 

2. Co delegat powinien zabrać ze sobą?

- Dowód osobisty

 

3. Przedłużenie ważności

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych jest ważne przez 5 lat. Aby przedłużyć jego ważność, konieczne jest ponowne zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 

4. Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę z zakresu:

- Przepisów i norm dotyczących obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

- Budowy i zasady działania podestów ruchomych.

- Bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze podestów.

- Praktycznej obsługi i konserwacji sprzętu.

Egzamin składa się z dwóch części:

- Egzaminu pisemnego z wiedzy teoretycznej 

- Egzaminu praktycznego podczas którego ocenie podlega:

a) część pierwsza – praktyczne umiejętności codziennej obsługi technicznej urządzenia

 

b) część druga – umiejętności prawidłowego wykonywania manewrów urządzeniem

 

5. Kurs dedykowany:

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

 

6. Cel kursu

- Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

- Zapewnienie uczestnikom umiejętności i wiedzy niezbędnej do bezpiecznej i efektywnej obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

 

7. Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, uczestnicy uzyskują:

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych wydane przez organ dozoru technicznego.

Umiejętności teoretyczne i praktyczne pozwalające na bezpieczną obsługę sprzętu.

 

8. Potwierdzenie realizacji kursu

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują:

- Certyfikat ukończenia szkolenia.

- Dokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.