Kurs Szkolenie i egzamin UDT - operator suwnic, wciągników, wciągarek ogólnego przeznaczenia
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

UDT - operator suwnic, wciągników, wciągarek ogólnego przeznaczenia

Szkolenie i egzamin UDT - operator suwnic, wciągników, wciągarek ogólnego przeznaczenia

1100
PLN + VAT

1353 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu Szkolenie i egzamin UDT
Kod -
Czas trwania 4 dni
Ważność certyfikatu 0 lat
Akredytacje -

Opis kursu

Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienia dla minimum 5 osób. Po złożeniu wniosków do UDT urząd wyznacza termin egzaminu. Dopiero po uzgodnieniu terminu egzaminu z UDT zostanie określony termin szkolenia

 

1. Wymagania:

- Ukończone 18 lat

- Przedstawienie danych osobowych niezbędnych do  złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - imię, nazwisko, miejsce urodzenia, numer pesel, wykształcenie,

- Udzielenie pełnomocnictwa do występowania w swoim imieniu przed Urzędem Dozoru Technicznego w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.), w zakresie:

- złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji,

- otrzymania informacji o terminie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

- otrzymania szczegółowej tematyki egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

- odebrania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

 

2. Co delegat powinien zabrać ze sobą?

- Dowód tożsamości

 

3. Przedłużenie ważności:

Uzyskane uprawnienia są ważne przez 10 lat. Przedłużenie ich ważności wymaga ponownego przystąpienia do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego​.

 

4. Opis szkolenia:

Szkolenie na suwnice ogólnego przeznaczenia składa się z części teoretycznej i praktycznej, mającej na celu przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Kurs obejmuje naukę obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych zarówno z poziomu roboczego, jak i z kabiny​.

Egzamin składa się z dwóch części:

- Egzaminu pisemnego z wiedzy teoretycznej

- Egzaminu praktycznego podczas którego ocenie podlega:

a) część pierwsza – praktyczne umiejętności codziennej obsługi technicznej urządzenia

b) część druga – umiejętności prawidłowego wykonywania manewrów urządzeniem

 

5. Kurs dedykowany:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia i podnieść swoje kompetencje zawodowe, co pozwala na legalną i bezpieczną pracę na stanowisku operatora suwnic​.

 

6. Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu UDT, co umożliwi uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia. Kurs również ma na celu zwiększenie świadomości uczestników w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń oraz transportu ładunków​

 

7. Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, które uprawnia do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia. Dokument ten jest uznawany na terenie całego kraju.

 

8. Potwierdzenie realizacji kursu:

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz, po zdaniu egzaminu, zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Na życzenie uczestnika może być wydany dodatkowy certyfikat w języku angielskim, uznawany przez pracodawców za granicą​.