Kurs FOET+CA-EBS incl. HUET
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

FURTHER OFFSHORE EMERGENCY TRAINING (with Compressed Air Emergency Breathing System) incl. HUET

FOET+CA-EBS incl. HUET

3499
PLN + VAT

4303.77 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu Szkolenia OPITO
Kod 5850
Czas trwania 1 dzień
Ważność certyfikatu 4 lata
Akredytacje single-course-sponsor

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
25.07.2024 08:00 Szczecin 4
01.08.2024 08:00 Szczecin 9
08.08.2024 08:00 Szczecin 7
14.08.2024 08:00 Szczecin 9

Opis kursu

Kod Szkolenia

5850

Czas trwania

1 dzień

Wymagania wstępne

Wymaga ważnego certyfikatu:

OPITO BOSIET, OPITO  BOSIET + CA-EBS, OPITO FOET, OPITO FOET+ CA-EBS, OPITO T-BOSIET,OPITO T-FOET.

W przypadku braku ważności certyfikatu FOET, FOET (z CA-EBS) lub T-FOET wymagane jest “Dispensation Form” od pracodawcy potwierdzające obecność w miejscu zatrudnienia w momencie wygaszenia uprawnień.

Ważne świadectwo zdrowia.

 

 

Ważność certyfikatu

4 Lata

 

Kurs dedykowany:

Kurs odświeżający, umożliwiający utrzymanie uprawnień nabytych podczas szkolenia OPITO BOSIET. Dedykowany dla osób pracujących w przemyśle naftowym i gazowym na morzu (np. na platformach wiertniczych czy wydobywczych), którym kończy się ważność uprawnień: OPITO BOSIET, OPITO BOSIET (z CA-EBS), OPITO T-BOSIET lub OPITO FOET, OPITO FOET (z CA-EBS), OPITO T-FOET.

 

Cel kursu:

Celem kursu jest odświeżenie podstawowej wiedzy dotyczącej wymagań i zasad bezpieczeństwa jakich należy przestrzegać na instalacjach morskich oraz podczas transportu na nie- przed i podczas lotu helikopterem.

 

Opis:

Kurs obejmuje większość praktycznych elementów, jakie delegat miał już okazję ćwiczyć podczas szkolenia BOSIET, tj: ćwiczenia basenowe w symulatorze HUET; przypomnienie sobie zasad panujących na lądowisku oraz podczas lotu helikopterem; indywidualne techniki ratunkowe, pierwsza pomoc oraz ćwiczenia na poligonie pożarowym.

W odróżnieniu od szkolenia OPITO BOSIET (z CA-EBS) nie posiada on modułu “safety induction”, a sesje teoretyczne są skrócone do minimum na rzecz sesji praktycznych.

Uzyskane kwalifikacje:

·         Znajomość zasad i procedur podczas transportu helikopterem z i na instalacje morskie oraz umiejętność ewakuacji z niego w sytuacjach awaryjnych.

·         Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

·         Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem przeciwpożarowym.

·         Umiejętność ewakuacji z przestrzeni zadymionych.

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez organizację międzynarodową OPITO.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Kurs ważny jest przez 4 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawień należy odbyć kurs OPITO FOET z modułem dotyczącym wykorzystania CA-EBS.

 

Co delegat powinnien ze sobą zabrać:

·         Ważne świadectwo zdrowia

·         Dokument tożsamości

·         Stroje kąpielowe, klapki i ręcznik

·         Skarpetki na zmianę

 

 

Klienci kupili również