Kurs ERRV Crew AMA
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

ERRV Crew Advanced Medical Aid Training

ERRV Crew AMA

4173
PLN + VAT

5132.79 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu OPITO ERRV / ITSO
Kod 6130
Czas trwania 5 dni
Ważność certyfikatu 2 lata
Akredytacje single-course-sponsor

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
05.08.2024 08:00 Szczecin 9
09.09.2024 08:00 Szczecin 10

Opis kursu

ERRV's Advanced Medical Aider

 

Kod

6130

Czas trwania

5 dni

Wymagania wstępne

Ważny certyfikat OPITO Initial Training Shipboard Operations lub reassesment równoważnego standardu poprzez OODTP

Ważny certyfikat

2 lata

 

Kurs dedykowany dla:

Kurs dedykowany jest dla osób chcących poznać reagowanie w sytuacjach awaryjnych oraz  wymagania dotyczące oceny dla zaawansowanej pomocy medycznej na statkach typu ERRV.

Cel kursu:

Celem kursu jest wyposażenie delegatów w wiedzę i umiejętności wymagane do pełnienia roli Advanced Medical Aider na statkach ERRV.

Uwaga: ta rola jest niezależna od funkcji medycznej STCW

Opis:

Po ukończeniu kursu delegaci uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Roli i funkcji Advanced Medical Aider (AMA) na ERRV
 2. Rozróżnienie między AMA a funkcją medyczną STCW
 3. Podstawy anatomii i fizjologii właściwe do roli AMA
 4. Zasady i priorytety pierwszej pomocy
 5. Zasady zakażenia i środki ostrożności w udzielaniu pierwszej pomocy
 6. Współdziałanie pokładowych i zewnętrznych źródeł pomocy medycznej
 7. Bieżący monitoring i ewidencja stanu poszkodowanych
 8. Przygotowania do ewakuacji poszkodowanych
 9. Umiejętności przywódcze i pracy zespołowej odpowiednie do roli AMA
 10. Umiejętności komunikacyjne odpowiednie do roli i obowiązków AMA
 11. Korzystanie ze sprzętu komunikacyjnego
 12. Zakładanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej
 13. Przygotowanie sprzętu medycznego, w tym przegląd, serwisowanie i raportowanie
 14. Czynności niezbędne do przyjęcia poszkodowanych
 15. Czynności wymagane do wstępnych oględzin i segregacji poszkodowanych
 16. Działania mające na celu zapewnienie opieki wymaganej w przypadku poszkodowanych zgodnie z przewidywanymi scenariuszami po incydencie na morzu
 17. Korzystanie ze sprzętu medycznego (w tym AED, tlen, udrożnienie dróg oddechowych i wymiana płynów)
 18. Bieżące monitorowanie i rejestrowanie stanu poszkodowanego
 19. Umiejętności facylitacji i oceny odpowiednie do roli AMA

Uzyskane kwalifikacje:

Program szkolenia Advanced Medical Aider ma na celu wyposażenie delegata we wstępną wiedzę, zrozumienie i umiejętności wymagane do pełnienia roli ERRV AMA.

Uwaga: ta rola jest niezależna od funkcji medycznej

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez OPITO zostanie przyznany delegatom, którzy pomyślnie przejdą szkolenie i ocenę.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Kurs jest ważny przez 2 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawnień, należy odbyć kurs OPITO Additional ERRV Crew Advanced Medical Aid Training Code (kod 6135)

Co delegat powinien ze sobą zabrać:

 • Ważne świadectwo zdrowia

• Dokument tożsamości

Klienci kupili również