Kurs OPITO Banksman & Slinger Competence Assessment
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

OPITO Banksman & Slinger Competence Assessment

OPITO Banksman & Slinger Competence Assessment

2675
PLN + VAT

3290.25 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu OPITO Rigging & Lifting / OPITO Skills
Kod 9068
Czas trwania 1 dzień
Ważność certyfikatu 2 lata
Akredytacje single-course-sponsor

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
28.08.2024 08:00 Szczecin 4
25.09.2024 08:00 Szczecin 5
23.10.2024 08:00 Szczecin 6
20.11.2024 08:00 Szczecin 6

Opis kursu

Uwaga, od 01.03.2022 OPITO wprowadziło istotne zmiany w wymaganiach wstępnych potrzebnych do odbycia szkolenia.

 

Zmiany nastąpiły również w nazewnictwie szkoleń:
Stage 1 - Initial Training
Stage 3 - Assessment
Stage 4 - Reassessment 

 

Kod szkolenia:

9068

Czas Trwania

1-2 dni

Ważność certyfikatu

2 Lata

Wymagania Wstępne:

 

Opcja 1

(a) Certyfikat OPITO Banksman & Slinger Initial Training wydany w ciągu ostatnich 32 miesięcy.

I

(b) W pełni wypełniony i ważny Dziennik doświadczenia zawodowego OPITO Banksman and Slinger oraz dowody potwierdzające dla każdego z 57 zadań*, takie jak kopia planu podnoszenia, zezwolenie lub rozmowa dotycząca zestawu narzędzi, w oparciu o Standard szkolenia wstępnego OPITO Banksman and Slinger oraz wymagania dotyczące dziennika doświadczenia zawodowego Banksman i Slinger. Dziennik musi zostać podpisany jako prawdziwy i ważny przez kierownika dyscypliny w firmie zatrudniającej lub kierownika dyscypliny w firmie zatrudniającej i potwierdzony przez Centrum jako obecny i prawidłowy przed przeprowadzeniem oceny.

*Dowody potwierdzające nie są wymagane w przypadku uczniów, którzy ukończyli standard szkolenia wstępnego (poprzedni etap 1) w okresie od 29 lutego 2020 r. do 28 lutego 2022 r.

Lub

(c) Jeżeli delegat ukończył OPITO Banksman and Slinger Initial Training Standard (wcześniej Stage 1) w okresie od 1 Listopada 2021 r. do 30 listopada 2023 r. musi posiadać w pełni uzupełniony ważny dziennik doświadczenia zawodowego oraz dowody potwierdzające dla każdego z 19 zadań, takie jak kopia planu podnoszenia, pozwolenia lub instruktaż stanowiskowy, zgodnie ze standardami OPITO Banksman and Slinger Initial Training Standard ORAZ Banksman and Slinger Workplace Experience Logbook. Dziennik musi być podpisany przez kierownika dyscypliny zatrudniającej firmy jako prawdziwy i ważny oraz potwierdzony przez Centrum Treningowe jako obecny i poprawny przed przystąpieniem do oceny.

Opcja 2

(d) Certyfikat OPITO Banksman & Slinger Assessment lub Re-assessment wydany w ciągu ostatnich 30 miesięcy.

Opcja 3

(e) Dowód, że zostali ocenieni jako kompetentni i uzyskali równoważne kwalifikacje/certyfikat wydany przez uznaną w kraju instytucję przyznającą, przyznany w ciągu ostatnich 30 miesięcy**.

Należy pamiętać, że po dwóch latach certyfikat straci ważność (patrz uwaga 1 poniżej).

Uwaga 1: Uczestnicy posiadający certyfikat OPITO Banksman & Slinger Assessment lub Re-assessment, który utracił ważność o ponad 6 miesięcy, będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu wstępnym OPITO Banksman and Slinger Initial Training przed przystąpieniem do oceny kompetencji Banksman and Slinger Assessment. W takich przypadkach nie będzie wymagane wypełnianie dziennika stażu pracy. 

 

** Obowiązkiem Centrum jest potwierdzenie i wykazanie odpowiedniego uznania i równoważności kwalifikacji/certyfikatu ucznia.

 

Grupa docelowa:

Załoga uczestnicząca w operacjach dźwigowych oraz osoby nadzorujących taką pracę.

 

Cel kursu:

Celem oceny kompetencji na etapie 3 OPITO jest ustalenie, że kandydat posiada wymaganą wiedzę, zrozumienie i umiejętności praktyczne, aby bezpiecznie i skutecznie pracować w roli banksmana i slingera.

 

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez międzynarodową organizację OPITO.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Certyfikat ważny jest przez 2 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawień należy odbyć OPITO Banksman Slinger Stage 3 Competence Assessment lub OPITO Banksman Slinger Stage 4 Competence Reassessment.

 

Co delegat powinnien ze sobą zabrać:

·         Dokument tożsamości

 

Klienci kupili również