Kurs ERRV Crew Further AMA
Koszyk
×
Koszyk
×main-pic

ERRV Crew Further Advanced Medical Aid Training

ERRV Crew Further AMA

2996
PLN + VAT

3685.08 PLN (zawiera VAT)


Podstawowe informacje o kursie

Kategoria kursu OPITO ERRV / ITSO
Kod 6135
Czas trwania 2 dni
Ważność certyfikatu 2 lata
Akredytacje single-course-sponsor

Najbliższe terminy

Data Godzina Lokalizacja Dostępne miejsca
29.07.2024 08:00 Szczecin 8
16.09.2024 08:00 Szczecin 10
21.10.2024 08:00 Szczecin 9

Opis kursu

Further ERRV's Advanced Medical Aider

 

Kod

6135

Czas trwania

2 dni

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne: Udział w tym programie jest otwarty dla delegatów, którzy posiadają ważny certyfikat ERRV Crew Advanced Medical Aid i którzy posiadają ważny certyfikat OPITO Initial Training Shipboard Operations lub ponowną ocenę elementu Rescue Care poprzez OODTP

Ważność certyfikatu

2 lata

 

Kurs dedykowany:

Ten program ma na celu spełnienie wymagań dotyczących aktualizacji, dalszej praktyki i oceny dla zaawansowanej pomocy medycznej. Powinien zostać podjęty w ciągu 2 lat od uzyskania kwalifikacji jako Zaawansowany Pomocnik Medyczny – w okresie nieprzekraczającym 2 lata.

Cel kursu:

Celem kursu jest wyposażenie delegatów w wiedzę i umiejętności wymagane do pełnienia roli ERRV AMA. Uwaga: ta rola jest niezależna od funkcji medycznej STCW

Opis:

Po ukończeniu kursu delegaci uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Rozróżnienie między AMA a funkcją medyczną STCW
 2. Podstawy anatomii i fizjologii odpowiednie do roli AMA
 3. Zasady i priorytety pierwszej pomocy
 4. Zasady zakażenia i środki ostrożności w udzielaniu pierwszej pomocy
 5. Współdziałanie pokładowych i zewnętrznych źródeł pomocy medycznej
 6. Bieżący monitoring i rejestracja stanu poszkodowanych
 7. Przygotowania do ewakuacji poszkodowanych
 8. Przywództwo i umiejętności pracy zespołowej odpowiednie do roli AMA
 9. Umiejętności komunikacyjne odpowiednie do roli i obowiązków AMA
 10. Korzystanie ze sprzętu komunikacyjnego
 11. Zakładanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej
 12. Przygotowanie sprzętu medycznego, w tym przegląd, serwisowanie i raportowanie
 13. Czynności niezbędne do przyjęcia poszkodowanych
 14. Czynności wymagane do wstępnych oględzin i segregacji poszkodowanych
 15. Działania mające na celu zapewnienie opieki wymaganej w przypadku poszkodowanych zgodnie z przewidywanymi scenariuszami po incydencie na morzu
 16. Korzystanie ze sprzętu medycznego (w tym AED, tlen, udrożnienie dróg oddechowych i wymiana płynów)
 17. Bieżące monitorowanie i rejestrowanie stanu poszkodowanych
 18. Umiejętności facylitacji i oceny odpowiednie do roli AMA

Uzyskane kwalifikacje:

Program szkolenia Advanced Medical Aider ma na celu wyposażenie delegata we wstępną wiedzę, zrozumienie i umiejętności wymagane do pełnienia roli ERRV AMA.

Uwaga: ta rola jest niezależna od funkcji medycznej STCW

Potwierdzenie realizacji kursu:

Certyfikat zatwierdzony przez OPITO zostanie przyznany delegatom, którzy pomyślnie przejdą szkolenie i ocenę.

Należy pamiętać, że niektóre firmy mogą wymagać specjalnej lub dodatkowej certyfikacji, aby spełnić wewnętrzne wymagania dotyczące kompetencji. Vulcan Training zdecydowanie zaleca sprawdzenie wymagań dotyczących kompetencji/szkolenia u operatora przed zarezerwowaniem kursu w Vulcan. Vulcan może doradzić w zakresie ogólnej certyfikacji wymaganej w określonych regionach geograficznych, ale mogą istnieć dodatkowe wymagania szkoleniowe zgodnie z lokalnymi lub wewnętrznymi wytycznymi firmy.

Przedłużenie ważności:

Kurs jest ważny przez 2 lata. Przed upływem terminu, aby zachować ważność zdobytych uprawnień, należy odbyć kurs OPITO Additional ERRV Crew Advanced Medical Aid Training Code (kod 6135)

Co delegat powinien ze sobą zabrać:

 • Ważne świadectwo zdrowia
 • Dokument tożsamości