Training Morskie Świadectwo Zdrowia
Basket
×
Basket
×Morskie Świadectwo Zdrowia

Morskie Świadectwo Zdrowia

280
PLN (gross/net)

280 PLN (exempt from VAT)


Basic info

Category Świadectwa Zdrowia
Code -
Duration 1 day
Certificate Validity 2 years
Accreditations -

Lekarz Orzecznik
2023-09-26 (Tu)
2023-09-27 (We)
2023-10-02 (Mo)
2023-10-03 (Tu)
2023-10-04 (We)
2023-10-09 (Mo)
2023-10-10 (Tu)
2023-10-11 (We)
2023-10-16 (Mo)
2023-10-17 (Tu)
2023-10-18 (We)
2023-10-23 (Mo)
2023-10-24 (Tu)
2023-10-25 (We)
2023-10-30 (Mo)
2023-10-31 (Tu)
2023-11-01 (We)
2023-11-06 (Mo)
2023-11-07 (Tu)
2023-11-08 (We)
2023-11-13 (Mo)
2023-11-14 (Tu)
2023-11-15 (We)
2023-11-20 (Mo)
2023-11-21 (Tu)
2023-11-22 (We)
2023-11-27 (Mo)
2023-11-28 (Tu)
2023-11-29 (We)
2023-12-04 (Mo)
2023-12-05 (Tu)
2023-12-06 (We)
2023-12-11 (Mo)
2023-12-12 (Tu)
2023-12-13 (We)


Description

Contact:

medical@vulcant.com

 

tel. +48 600 404 411

 

Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku. Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza. (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim) 

 

Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia Marynarza (MEDICAL CERTIFICATE for service at sea) wydaje się:

 

  • na okres 2 lat
  • u osób poniżej 18. roku życia na okres 1 roku
  • powyżej 50. roku życia, oraz jeżeli stan zdrowia, według uprawnionego lekarza, nie pozwala na wydanie świadectwa zdrowia na okres 2 lat, świadectwo zdrowia może być wydane na okres krótszy niż 2 lata

 

 

PRACA NA MORZU

Potrzebne badania, które zrobisz u nas na miejscu:

1. EKG (pacjent zobowiązany jest do ogolenia klatki piersiowej w celu przygotowania skóry do przypięcia elektrod)

2. mocz – badanie ogólne

3. Audiometria

 

Klatka piersiowa musi być pozbawiona owłosienia w miejscach przedstawionych na rysunku poniżej (owłosienie należy ZGOLIĆ w dniu badania lub dzień przed). 

 

BADANIA które musisz przynieść ze sobą zrobione przed wizytą i wystawieniem Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia:

1.kreatynina

2. morfologia, OB

3. glukoza na czczo

4. czynności wątroby, z uwzględnieniem poziomu gamma-glutamylotransferazy (GGTP) i aminotransferazy alaninowej (ALT);

5. w przypadku używania okularów należy je przynieść na wizytę

 

6. RTG płuc (raz na dwa lata) - zarezerwuj wizytę na https://vulcantc.com/pl/medyczne/rtgklatkipiersiowej

Zaplanuj wizytę w Vulcan Medical odpowiednio wcześniej, ponieważ twoje zdjęcie RTG będzie dostępne dla nas w dniu jego wykonania po godzinie 14:00. Jeśli to możliwe zrób je dzień lub kilka dni wcześniej.

a) Teleradiodiagnosta ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin (drugie piętro pokój 310)

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić pod numer tel 91 488 64 20 i podać informację, że badanie wykonane zostanie w celu uzyskania świadectwa zdrowia marynarza w Vulcan Medical.

 

b) EKG wysiłkowe wymagane dla osoby powyżej 50 roku życia - Hahs na ul. Wacława Felczaka 10, 71-417 Szczecin

 

Opis badania RTG proszę przynieść ze sobą lub wysłać na adres medical@vulcantc.com (prosimy nie przynosić płyt CD)

 

Dostępne również świadectwa dla flag:

1. Panama

2. Liberia

3. Malta

4. Marshal

5. Danii (dodatkowo wymagane drag and alkohol test)

6. Vanuatu (dodatkowo wymagane drag and alkohol test)

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002105/O/D20152105.pdf)

 

Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku.

Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza.

Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia (MEDICAL CERTIFICATE for service at sea) wydaje się:

a. na okres 2 lat (u osób poniżej 18. roku życia na okres 1 roku)

b. powyżej 50. roku życia, oraz jeżeli stan zdrowia, według uprawnionego lekarza, nie pozwala na wydanie świadectwa zdrowia na okres 2 lat, świadectwo zdrowia może być wydane na okres krótszy niż 2 lata