Training Morskie Świadectwo Zdrowia
Basket
×
Basket
×
main-pic

Morskie Świadectwo Zdrowia

Morskie Świadectwo Zdrowia

250
PLN (gross/net)

250 PLN (exempt from VAT)


Basic info

Category Świadectwa Zdrowia
Code -
Duration 1 day
Certificate Validity 2 years
Accreditations -

Upcoming dates

Date Location Vacant Seats
04.10.2022 Szczecin 16
10.10.2022 Szczecin 16
11.10.2022 Szczecin 19
17.10.2022 Szczecin 13

Description

Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku. Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza. (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim) 

 

Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia Marynarza (MEDICAL CERTIFICATE for service at sea) wydaje się:

 

  • na okres 2 lat
  • u osób poniżej 18. roku życia na okres 1 roku
  • powyżej 50. roku życia, oraz jeżeli stan zdrowia, według uprawnionego lekarza, nie pozwala na wydanie świadectwa zdrowia na okres 2 lat, świadectwo zdrowia może być wydane na okres krótszy niż 2 lata

 

 

Po dokonaniu rezerwacji, nasz dział Booking wyśle ci informację z konkretną godziną wizyty.

 

PRACA NA MORZU

Potrzebne badania, które zrobisz u nas na miejscu:

1. EKG (pacjent zobowiązany jest do ogolenia klatki piersiowej w celu przygotowania skóry do przypięcia elektrod)

2. mocz – badanie ogólne

3. Audiometria

 

BADANIA które musisz przynieść ze sobą zrobione przed wizytą i wystawieniem Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia:

1. RTG płuc (raz na dwa lata) możesz wykonać w

 

a) Teleradiodiagnosta ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin (drugie piętro pokuj 310)

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić pod numer tel 91 488 64 20 i podać informację, że badanie wykonane zostanie w celu uzyskania świadectwa zdrowia marynarza w Vulcan Medical.

lub

b) Hahs na ul. Wacława Felczaka 10, 71-417 Szczecin

w HAHS wykonasz również EKG wysiłkowe wymagane dla osoby powyżej 50 roku życia 

 

Opis badania RTG proszę przynieść ze sobą lub wysłać na adres medical@vulcantc.com (prosimy nie przynosić płyt CD)

 

2. kreatynina

3. morfologia, OB

4. glukoza na czczo

5. czynności wątroby, z uwzględnieniem poziomu gamma-glutamylotransferazy (GGTP) i aminotransferazy alaninowej (ALT);

6. w przypadku używania okularów należy je przynieść na wizytę

 

Dostępne również świadectwa dla flag:

1. Panama

2. Liberia

3. Malta

4. Marshal

5. Danii (dodatkowo wymagane drag and alkohol test)

6. Vanuatu (dodatkowo wymagane drag and alkohol test)

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002105/O/D20152105.pdf)

 

Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku.

Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza.

Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia (MEDICAL CERTIFICATE for service at sea) wydaje się:

a. na okres 2 lat (u osób poniżej 18. roku życia na okres 1 roku)

b. powyżej 50. roku życia, oraz jeżeli stan zdrowia, według uprawnionego lekarza, nie pozwala na wydanie świadectwa zdrowia na okres 2 lat, świadectwo zdrowia może być wydane na okres krótszy niż 2 lata