Training Morskie Świadectwo Zdrowia
Basket
×
Basket
×
main-pic

Morskie Świadectwo Zdrowia

Morskie Świadectwo Zdrowia

250
PLN (gross/net)

250 PLN (exempt from VAT)


Basic info

Category Świadectwa Zdrowia
Code -
Duration 1 day
Certificate Validity 2 years
Accreditations -

Upcoming dates

Date Time Location Vacant Seats
22.08.2022 09:30 Szczecin 10
23.08.2022 09:30 Szczecin 17
25.08.2022 15:30 Szczecin 9
29.08.2022 09:30 Szczecin 19

Description

Po dokonaniu rezerwacji, nasz dział Booking wyśle ci informację z konkretną godziną wizyty.

 

PRACA NA MORZU

Potrzebne badania, które zrobisz u nas na miejscu:

1. EKG (pacjent zobowiązany jest do ogolenia klatki piersiowej w celu przygotowania skóry do przypięcia elektrod)

2. mocz – badanie ogólne

3. Audiometria

 

BADANIA które musisz przynieść ze sobą zrobione przed wizytą i wystawieniem Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia:

1. RTG płuc (raz na dwa lata) możesz wykonać w

 

a) Hahs na ul. Wacława Felczaka 10, 71-417 Szczecin

w HAHS wykonasz również EKG wysiłkowe wymagane dla osoby powyżej 50 roku życia 

b) Teleradiodiagnosta ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin (drugie piętro pokuj 310)

 

2. kreatynina

3. morfologia, OB

4. glukoza na czczo

5. czynności wątroby, z uwzględnieniem poziomu gamma-glutamylotransferazy (GGTP) i aminotransferazy alaninowej (ALT);

6. w przypadku używania okularów należy je przynieść na wizytę

 

Dostępne również świadectwa dla flag:

1. Panama

2. Liberia

3. Malta

4. Marshal

5. Danii (dodatkowo wymagane drag and alkohol test)

6. Vanuatu (dodatkowo wymagane drag and alkohol test)

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002105/O/D20152105.pdf)

 

Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku.

Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza.

Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia (MEDICAL CERTIFICATE for service at sea) wydaje się:

a. na okres 2 lat (u osób poniżej 18. roku życia na okres 1 roku)

b. powyżej 50. roku życia, oraz jeżeli stan zdrowia, według uprawnionego lekarza, nie pozwala na wydanie świadectwa zdrowia na okres 2 lat, świadectwo zdrowia może być wydane na okres krótszy niż 2 lata