Training Fitness for in-water training (EBS)
Basket
×
Basket
×Fitness for in-water training (EBS - Emergency Breathing Apparatus)

Fitness for in-water training (EBS)

230
PLN (gross/net)

230 PLN (exempt from VAT)


Basic info

Category Świadectwa Zdrowia
Code -
Duration 1 day
Certificate Validity -
Accreditations -

Rozpoczęcie Badań
2023-04-03 (Mo)
2023-04-04 (Tu)
2023-04-05 (We)
2023-04-17 (Mo)
2023-04-18 (Tu)
2023-04-19 (We)
2023-04-24 (Mo)
2023-04-25 (Tu)
2023-04-26 (We)
2023-05-08 (Mo)
2023-05-09 (Tu)
2023-05-10 (We)
2023-05-15 (Mo)
2023-05-16 (Tu)
2023-05-17 (We)
2023-05-22 (Mo)
2023-05-23 (Tu)
2023-05-24 (We)
2023-05-29 (Mo)
2023-05-30 (Tu)
2023-05-31 (We)
2023-06-05 (Mo)
2023-06-06 (Tu)
2023-06-07 (We)
2023-06-12 (Mo)
2023-06-13 (Tu)
2023-06-14 (We)
2023-06-19 (Mo)
2023-06-20 (Tu)
2023-06-21 (We)
2023-06-26 (Mo)


Description

 

 

 

 

Zaświadczenie o zdolności do podjęcia szkolenia CA-EBS na płytkiej wodzie wystawione przez zarejestrowanego lekarza egzaminatora OGUK wydawane wyłącznie razem z dodatkowo płatnym Świadectwem zdrowia OGUK (750PLN)

wymagane tylko w Wielkiej Brytanii do szkolenia CA-EBS.

Jest wystawiane na podstawie kwestionariusza i aktualnej spirometrii. Badanie pacjenta i kwestionariusz są ukierunkowane na wykrycie schorzeń uniemożliwiających bezpieczne odbycie szkolenia na basenie z wykorzystaniem aparatu oddechowego.