Vulcan Training & Consultancy
Basket
×
Basket
×
Filters
Sort:

Work medicine in Vulcan Medical

Medycyna Pracy w Vulcan Medical

 

W celu kompleksowej obsługi oraz dbania o bezpieczeństwo delegatów, rozwijamy zaplecze medyczne Vulcan Medical. Medycyna pracy przeprowadzana przez nasze Centrum obejmuje profilaktykę chorób zawodowych marynarzy, techników turbin wiatrowych oraz innych zawodów lub specjalizacji. Badania pozwolą sprawdzić czy delegaci nie wykazują przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na określonym stanowisku. Stacjonarnie w naszym ośrodku kwalifikowany lekarz medycyny pracy przed wydaniem zaświadczeń lekarskich, szczegółowo bada oraz analizuje stan zdrowia delegatów.

W Vulcan Medical oferujemy:

 

1.     wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników,

2.     świadectwa zdrowia Offshore OGUK,

3.     świadectwa zdrowia dla marynarzy MLC w żegludze międzynarodowej i śródlądowej,

4.     badanie wysokościowe do pracy na wysokości (pow. 3m),

5.     badania kierowców oraz pracowników biurowych.

 

Badania wykonujemy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,  wymogami opisanymi w rozporządzeniu w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (MLC) oraz organizacją OGUK czy innych bander.

 

W ramach świadczenia medycyny pracy pacjent poddany zostaje badaniom wstępnym, okresowym lub kontrolnym. Na podstawie otrzymanych wyników (uzyskanych w ramach informacji przekazanych w trakcie wywiadu, badań okulistycznych itp.) lekarz wystawia zaświadczenie o możliwościach podjęcia działalności zarobkowej lub przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu.

 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy w danym zawodzie jest szczególnie pożądane przez kandydatów na marynarzy, techników turbin wiatrowych, pracowników budowlanych, kierowców zawodowych oraz osoby chcące podjąć pracę w specyficznych warunkach.